Prisdata for Grønland

Den grå prisbog/-database, Grønland, giver dig priser, som svarer til Molio Prisdata Nybyggeri - Husbygning. Det vil sige priser på et detaljeret niveau, men tilpasset grønlandske forhold. Tilpasningen er primært for lønninger og fragt af byggematerialer til Grønland.

Den grå prisdatabase-/bog henvender sig til alle, der kalkulerer byggeri på Grønland.

Brutto eller netto?

Både den grå prisdatabase og prisbogen indeholder KUN bruttopriser.


Bruttopriserne er kort fortalt den samlede pris for arbejdet, altså tilbudspriserne. De fleste både projekterende og udførende kalkulerer med bruttopriser.

De vises i bogen delt op i:

 • Bruttomaterialepris – bestående af nettomaterialeprisen plus salær (fortjeneste)
 • Totalpris – kalkuleret ved sammenlægning af nettomaterialeprisen, materielleje, løn inkl. sociale ydelser og omkostninger (kontorhold mv.) samt salær


Bemærk, at alle priser er ekskl. arbejdspladsindretning (som lægges til afhængig af forholdene) og moms.

Database eller bog?

Vælger du at få Molio Prisdata i en prisdatabase, har du mulighed for at kalkulere uden at skulle taste priserne, og priserne tilpasses automatisk til den aktuelle mængde. Endvidere indeholder databaserne både brutto- og nettopriser – det gør bøgerne ikke. De indeholder ENTEN brutto- eller nettopriser. For nogen kunder er det en fordel at have en prisbog med ud i ”marken”. Som tillæg til en database fås en prisbog til en meget favorabel pris.

En bog eller en database koster hver for sig det samme. Se priserne her.

Køber du en database, vises alle prisdata i en mappestruktur a la Windows Stifinder. Her kan du finde og udvælge dine priser og lægge dem ind i din kalkulation.


Hvis du jævnligt laver kalkulationer, kan det formentlig ydermere betale sig for dig at bruge et kalkulationsprogram, som en slags "overbygning" til databasen. Så kan du begynde at strukturere og genbruge dine prisdata og dermed spare masser af tid.


Læs mere om kalkulationsprogrammet Sigma Personal og det mere avancerede Sigma Enterprise her. 

Køb de Molio Prisdata, du har brug for

Grønland (grå)

I prisdatabasen Grønland finder du priser på nybyggeri på fagdelsniveau. Prisdatabasen og -bogen findes kun med bruttopriser.

Se hvad bog og database indeholder her


Se brugerfladen via Sigma Browser her

Køb prisdatabasen 2019 her


Køb prisbogen 2019 her (brutto)