Prisdata for nybyggeri

Inden for nybyggeri kan du finde priser både på hele bygninger, på de enkelte bygningsdele og på de mindre dele, som bygningsdelene er opbygget af – dem kalder vi fagdele. Priserne dækker næsten alle tænkelige nybyggerier lige fra parcel-/rækkehuse til etage- og erhvervsbyggerier.

 

For at kunne opfylde forskellige kalkulationsbehov er Molio Prisdata for nybyggeri delt op i Bygningsdele (rød) og Fagdele (blå). Du kan få priserne som let anvendelige databaser eller som bøger.

 

Nedenfor kan du få et overblik over forskelle på de røde og de blå databaser og bøger.

Rød eller blå?

I den røde prisdatabase/-bog, Nybyggeri – Bygningsdele, finder du priser på de mest anvendte bygningsdele. Med den kan du nemt og hurtigt lave et sikkert prisoverslag. For hver enkelt bygningsdel indeholder bogen en skitse, en beskrivelse og en kalkulation af bygningsdelen. I den røde kan du også finde priser på hele bygninger til tidlige overslag.

Hvis du er projekterende eller udførende, og de hyppigst anvendte bygningsdele er tilstrækkeligt for dine kalkulationer, er det den røde database og/eller bog, du har brug for.


I den blå prisdatabase/-bog, Nybyggeri – Fagdele, finder du priser på alle de mindre dele, der i kombination med hinanden danner bygningsdelene i et bygværk. Fx bygningsdelen hulmur med kombinationen fagdelen teglformur, fagdelen mineraluldsisolering og fagdelen betonbagmur, som hver især kunne have været en anden fagdel – som så ville have givet en anden bygningsdel. I den blå kan du også finde priser på hele bygninger til tidlige overslag.

Hvis du er udførende eller projekterende, og du har brug for at dække kombinationer af fagdele, som ikke er blandt de hyppigst anvendte, er det den blå database og/eller bog, du har brug for.

Brutto eller netto?

Den røde prisbog findes kun med bruttopriser, og den blå prisbog findes både i en brutto- og en nettoversion. Begge prisdatabaser indeholder både brutto- og nettopriser.

Bruttopriserne er kort fortalt den samlede pris for arbejdet, altså tilbudspriserne. De fleste både projekterende og udførende kalkulerer med bruttopriser.


De vises i bogen delt op i:

 • Bruttomaterialepris – bestående af nettomaterialeprisen plus salær (fortjeneste)
 • Totalpris – kalkuleret ved sammenlægning af nettomaterialeprisen, materielleje, løn (inkl. sociale ydelser), omkostninger (kontorhold mv.) samt salær

Nettopriserne er kort fortalt udgifterne før tillæg af sociale ydelser, omkostninger (kontorhold mv.) og salær (fortjeneste).


Nettopriser kan bruges af udførende, når der er behov for at kalkulere med andre tillæg end standardtillæggene i Molio Prisdata (typisk omkostningstillægget og/eller salæret).

De vises i bogen delt op i:

 • Nettomaterialepris
 • Mandtimeforbrug
 • Arbejdsløn
 • Materielleje
 • Totalen af disse udgifter

Bemærk, at alle priser er ekskl. arbejdspladsindretning (som lægges til afhængig af forholdene) og moms.

Database eller bog?

Vælger du at få Molio Prisdata i en prisdatabase, har du mulighed for at kalkulere uden at skulle taste priserne, og priserne tilpasses automatisk til den aktuelle mængde. Endvidere indeholder databaserne både brutto- og nettopriser – det gør bøgerne ikke. De indeholder ENTEN brutto- eller nettopriser. For nogen kunder er det en fordel at have en prisbog med ud i ”marken”. Som tillæg til en database fås en prisbog til en meget favorabel pris.

 

En bog eller en database koster hver for sig det samme. Se priserne her.

Køber du en database, vises alle prisdata i en mappestruktur a la Windows Stifinder. Her kan du finde og udvælge dine priser og lægge dem ind i din kalkulation.


Hvis du jævnligt laver kalkulationer, kan det formentlig ydermere betale sig for dig at bruge et kalkulationsprogram, som en slags "overbygning" til databasen. Så kan du begynde at strukturere og genbruge dine prisdata og dermed spare masser af tid.


Læs mere om kalkulationsprogrammet Sigma Personal og det mere avancerede Sigma Enterprise her. 

Køb de Molio Prisdata, du har brug for

Nybyggeri - Bygningsdele (rød)

I prisdatabasen Nybyggeri - Bygningsdele finder du priser på nybyggeri på bygningsdelsniveau. Prisbogen findes kun med bruttopriser.

Se hvad bog og database indeholder her


Se brugerfladen via Sigma Browser her


Køb prisdatabasen 2019 her


Køb prisbogen 2019 her (brutto)

Nybyggeri - Fagdele (blå)

I prisdatabasen Nybyggeri - Fagdele finder du priser på nybyggeri på fagdelsniveau. Prisbogen findes med bruttopriser eller med nettopriser.

Se hvad bog og database indeholder her


Se brugerfladen via Sigma Browser her


Køb prisdatabasen 2019 her


Køb prisbogen 2019 her (brutto)


Køb prisbogen 2019 her (netto)