Byggeriets prisindeks

Som en gratis service til dit arbejde med tilbud og kalkulationer, viser vi her en række indeks, så du fx kan estimere en fremskrivning af priserne i Molio Prisdata.

Indekstal
2017 3. kvt. Vejarbejde 105,95
2017 3. kvt. Jordarbejde 104,55
2017 3. kvt. Asfaltarbejde 106,96
2017 3. kvt. Betonkonstruktioner 106,49
2017 3. kvt. Jern - og stålkonstruktioner 106,22
2017 2. kvt. Vejarbejde 105,00
2017 2. kvt. Jordarbejde 103,91
2017 2. kvt. Asfaltarbejde 105,99
2017 2. kvt. Betonkonstruktioner 105,01
2017 2. kvt. Jern - og stålkonstruktioner 102,02