Byggeriets prisindeks

Som en gratis service til dit arbejde med tilbud og kalkulationer, viser vi her en række indeks, så du fx kan estimere en fremskrivning af priserne i Molio Prisdata.

Indekstal
2017 4. kvt. Vejarbejde 106,89
2017 4. kvt. Jordarbejde 104,63
2017 4. kvt. Asfaltarbejde 108,64
2017 4. kvt. Betonkonstruktioner 107,52
2017 4. kvt. Jern - og stålkonstruktioner 108,92
2017 3. kvt. Vejarbejde 105,95
2017 3. kvt. Jordarbejde 104,55
2017 3. kvt. Asfaltarbejde 106,96
2017 3. kvt. Betonkonstruktioner 106,49
2017 3. kvt. Jern - og stålkonstruktioner 106,22