Prisdata for renovering

Skal du kalkulere en renoveringssag af en eller flere bygninger, skal du have fat i den orange eller den gule prisdatabase/-bog. De rummer priser på renovering af mindre, afgrænsede skader på mindre bygninger (orange) eller priser til at udarbejde overslag over udgifter eller tilbud på renovering af alle typer bygninger (gul).  

 

 

Gul eller orange?

Den orange prisdatabase/-bog, Renovering – Bygningsdele er et godt værktøj til dig, der skal udarbejde hurtige overslag over udgifter til renovering. Du kan finde priser til en række mindre, afgrænsede skader på parcel-, række-, kæde- eller dobbelthuse – fx forsikringsskader og skader, som er nævnt i tilstandsrapporter under Huseftersynsordningen.

I den orange kan du fx finde priser på, hvor meget det koster at stabilisere et fundament ved injektion af beton, udbedre revner eller andre opgaver på bygningsdelsniveau.

Databasen er opbygget efter Huseftersynsordningens nummereringssystem og angiver for hver bygningsdel totalprisen for udbedring af skaden.

I den gule prisdatabase/-bog, Renovering – Fagdele finder du alle relevante enhedspriser til at udarbejde overslag over udgifter eller tilbud på renovering af bygninger. Her får du priser, så du kan sammensætte et tilbud på større eller mindre renoveringssager.

Brutto eller netto?

Den orange prisdatabase indeholder både brutto- og nettopriser. Den orange prisbog Renovering - Fagdele fås kun med bruttopriser.

Den gule prisdatabase indeholder både brutto- og nettopriser, og du kan købe en prisbog Renovering – Fagdele enten med bruttopriser eller med nettopriser.

Bruttopriserne er kort fortalt den samlede pris for arbejdet, altså tilbudspriserne. De fleste både projekterende og udførende kalkulerer med bruttopriser.


De vises i bogen delt op i:

 • Bruttomaterialepris – bestående af nettomaterialeprisen plus salær (fortjeneste)
 • Totalpris – kalkuleret ved sammenlægning af nettomaterialeprisen, materielleje, løn (inkl. sociale ydelser), omkostninger (kontorhold mv.) samt salær

Nettopriserne er kort fortalt udgifterne før tillæg af sociale ydelser, omkostninger (kontorhold mv.) og salær (fortjeneste).


Nettopriser kan bruges af udførende, når der er behov for at kalkulere med andre tillæg end standardtillæggene i Molio Prisdata (typisk omkostningstillægget og/eller salæret).

De vises i bogen delt op i:

 • Nettomaterialepris
 • Mandtimeforbrug
 • Arbejdsløn
 • Materielleje
 • Totalen af disse udgifter

Bemærk, at alle priser er ekskl. arbejdspladsindretning (som lægges til afhængig af forholdene) og moms.

Database eller bog?

Vælger du at få Molio Prisdata i en prisdatabase, har du mulighed for at kalkulere uden at skulle taste priserne, og priserne tilpasses automatisk til den aktuelle mængde. Endvidere indeholder databaserne både brutto- og nettopriser – det gør bøgerne ikke. De indeholder ENTEN brutto- eller nettopriser. For nogen kunder er det en fordel at have en prisbog med ud i ”marken”. Som tillæg til en database fås en prisbog til en meget favorabel pris.

En bog eller en database koster hver for sig det samme. Se priserne her.

Køber du en database, vises alle prisdata i en mappestruktur a la Windows Stifinder. Her kan du finde og udvælge dine priser og lægge dem ind i din kalkulation.


Hvis du jævnligt laver kalkulationer, kan det formentlig ydermere betale sig for dig at bruge et kalkulationsprogram, som en slags "overbygning" til databasen. Så kan du begynde at strukturere og genbruge dine prisdata og dermed spare masser af tid.


Læs mere om kalkulationsprogrammet Sigma Personal og det mere avancerede Sigma Enterprise her.

Køb de Molio Prisdata, du har brug for

Renovering - Fagdele (gul)

I prisdatabasen Renovering - Fagdele finder du priser, så du kan sammensætte et tilbud på alle større eller mindre renoveringssager.

Se hvad bog og database indeholder her


Se brugerfladen via Sigma Browser her


Køb prisdatabasen 2019 her


Køb prisbogen 2019 her (brutto)


Køb prisbogen 2019 her (netto)

Renovering - Bygningsdele (orange)

I prisdatabasen Renovering - Bygningsdele finder du priser til at lave hurtige overslag over udgifter til renovering af en række mindre, afgrænsede skader på parcel-, række-, kæde- eller dobbelthuse.


Se hvad bog og database indeholder her


Se brugerfladen via Sigma Browser her


Køb prisdatabasen 2019 her


Køb prisbogen 2019 her (brutto)