Brugergruppe

Aftale og Kommunikation

Brugergruppen for Aftale og kommunikation beskæftiger sig med videnscenterets værktøjer, projekter og aktiviteter, som retter sig mod aftaleindgåelse og samarbejde i branchen.

Gruppen fastlægger den faglige retning for Molios Aftale og kommunikationsværktøjer, herunder fx:

 • IKT-specifikationer
 • Dokumenthåndtering
 • Tjekliste til kravspecifikation for FM-værktøjer
 • Fordeling af ydelser og ansvar
 • IKT-projektroller

Brugergruppen har en rådgivende funktion over for Molios produktchef. Brugergruppen involveres derfor på tværs i organisationen, når nye projekter i Molio har berøring med værktøjsområdet.

Deltagerne skal bibringe brugernes behov, erfaringer, faglige kompetencer og holdninger.

Deltagere

 • Niels Treldal (formand), COWI
 • Simon Andreas Arnbjerg, Arkitema
 • Tore Hvidegaard, 3dbyggeri
 • Christian Østen Rasmussen, Per Aarsleff
 • Jens Majdal Kaarsholm, BIG
 • Charlotte Bigom, Henning Larsen Architects

Produktchef: Allan Schiøtz, Molio

Kommissorium

Hent kommissoriet for brugergruppen her.