Brugergruppe

Byg- og Driftsherrer

Brugergruppen for byg- og driftsherrer beskæftiger sig med videnscentrets værktøjer, projekter og aktiviteter som retter sig mod en bygnings driftsfase.

Brugergruppen har en rådgivende funktion over for Molios produktchef og fastlægger den faglige retning for området, der bl.a. omfatter:

 • Data til bygningsdrift
 • Tjekliste for kravspecifikation til Facilities Management-værktøjer
 • Driftsdata – skabt under projektering og udførelse

Brugergruppens virke dækker både nyudvikling, revision, vedligeholdelse, kvalitetssikring, faglighed, anvendelse, formidling og markedsudvikling/konkurrencesituation.

Deltagere

 • • Michael Friis Ørsted, Københavns Kommune
  • Clars Danvold, Københavns Universitet
  • Ole Høgstedt, Region Sjælland
  • Nikolai Randal Petersen, Københavns Kommune
  • Jacob Andreasen, DTU Campus Service

Produktchef: Allan Schiøtz, Molio

Kommissorium

Hent kommissoriet for brugergruppen her.