Brugergruppe

CAD og Bygningsmodel

Brugergruppen for CAD og bygningsmodel beskæftiger sig med udviklingen af videnscenterets værktøjer, projekter og aktiviteter som understøtter arbejdet med CAD og bygningsmodellering.

Gruppen fastlægger den faglige retning for Molios CAD og bygningsmodelsværktøjer, herunder fx:

 • Vejledningen i Projektering med bygningsmodeller
 • Lagstruktur
 • Tegningsstandarder

Brugergruppen har en rådgivende funktion over for Molios produktchef, og involveres derfor på tværs i organisationen, når nye projekter i Molio har berøring med værktøjsområdet.

Gruppens deltagere skal bibringe brugernes behov, erfaringer, faglige kompetencer og holdninger.

Deltagere

 • • Jette Bakgaard Stolberg (formand), NIRAS
  • Kjeld Svidt, Aalborg Universitet
  • Henrik Tuxen Lyck, Københavns Universitet Campus Service
  • Marie-Louise Ejlev, Wissenberg Ingeniørfirma
  • Maja Smed Kristensen, RUBOW Arkitekter
  • Kirsten M. Lund, Norconsult
  • Vivi Nyehuus Andersen, Artelia

Produktchef: Allan Schiøtz, Molio

Kommissorium

Hent kommissoriet for brugergruppen her.