buildingSMART Danmark

A-kæden og byggeriets store udfordringer

Den 30. juni blev et skelsættende skridt taget i buildingSMART Danmarks udvikling, da et nylig nedsat advisory board mødtes for første gang. Topledere i bygge- og anlægsbranchen var inviteret og deltog aktivt - og de fik hurtigt drejet samtalen over på hele byggebranchens fremtid.
People

buildingSMART Danmarks Advisory Board består af topledere fra den danske bygge- og anlægsbranche samt flere af de store digitale aktører (se listen nederst). Formålet med Advisory Boardet er at sikre buildingSMART Danmarks forretningsmæssige fokus, at arbejdet er relevant på tværs af den danske bygge- og anlægsbranche samt at bidrage med strategiske input til den videre udvikling af buildingSMART Danmark.

God timing

Timingen for mødets afholdelse var perfekt. For Coronakrisen har de seneste måneder sat skub i digitaliseringen i branchen. Krisen har tydeliggjort byggeriets evne til at omstille sig og ikke mindst vist potentialet i anvendelsen af digitale værktøjer og her er buildingSMART et godt eksempel.

Særlig invitation

Når der normalt drøftes konkrete digitale værktøjer og arbejdsgange i byggeriet, er det ofte BIM- og IKT-folk, som samles. Det er dog netop udfordringen, da de overordnede strategiske og forretningsmæssige potentialer ved særlige digitaliseringstiltag derfor ikke normalt diskuteres. Advisory Boardet gør op med denne praksis med et særligt sigte på buildingSMART-værktøjernes potentiale for at forbedre samarbejde og dermed den samlede bundlinje for byggeriet.

Digitaliseringens frugter er traditionelt set blevet udvalgt og plukket længere nede i virksomhedshierarkiet og derfor er de ikke altid blevet prioriteret og realiseret – til trods for værktøjernes potentiale. Det gør buildingSMART Danmark og Advisory Boardet et forsøg på at lave om.

Samarbejdet som det springende punkt

I drøftelserne på mødet blev det tydeligt at samarbejde på tværs af værdikæden, fælles incitamenter og datadeling er kardinalpunkter for succes. Ikke kun i forhold til digitalisering, men også i forhold til at højne produktivitet og styrke konkurrencedygtighed internationalt. Digitalisering kan i den forbindelse være en løftestang, men dilemmaet ligger i, at digitalisering også kan fungere som en barriere, hvis alle på tværs af værdikæden ikke deler digitale målsætninger og ikke i tilstrækkelig grad anvender samme processer, metoder og værktøjer.

Dette dilemma gør det kun mere væsentligt, at topledelsen hos ledende aktører deltager på møderne og kollektivt støtter buildingSMARTs initiativer.

Stærkt udgangspunkt for udvikling

Advisory Boardets deltagere var tydeligt interesseret i at sætte bedre samarbejde øverst på dagsordenen. Der var også bred enighed om, at det ikke var digitale muligheder, der manglede, men derimod en incitamentsstruktur, som kommer alle til gavn på tværs af værdikæden. Det er nødvendigt for at gøre en samlet branche mere modstandsdygtig overfor fremtidens udfordringer.

Flere møder på vej

Planen er, at Advisory Boardet mødes to gange årligt og giver input til arbejdet i bSDK. Det var en god start og et overordentlig opløftende og yderst interessant første møde for buildingSMART Danmarks Advisory Board. For, som Molios adm. direktør, Christina Hvid, som var vært for arrangementet, med et glimt i øjet udtrykte det:

Det er de store dilemmaer i byggeriet, som bliver drøftet, når a-kæden er samlet.

FAKTA

 • Der har været buildingSMART-aktiviteter i Danmark i 25 år, men ved årsskiftet til 2020 blev buildingSMART Danmark officielt etableret som selvstændigt chapter i buildingSMART International.
 • Ambitionen for det danske chapter er at skabe gode samarbejdsvilkår i byggeriet, styrke digital erhvervsudvikling på tværs af landegrænser, sikre ejerskab til egen data over tid (fx i forbindelse med drift) samt understøtte og udvikle digitaliseringen af byggeriet.
 • buildingSMART Danmark er indgået et partnerskab med Realdania og Grundejernes Investeringsfond, som støtter med hver 1 mio. kr.
 • I norden er der buildingSMART chapters i Norge, Finland, Sverige og Danmark, som er samlet i Nordic Hub, hvor Letland og Estland også deltager.
 • buildingSMART er en international not-for-profit organisation, der arbejder for at udvikle og fremme anvendelsen af åbne, digitale standarder i byggeriet.
 • Virksomheder og organisationer der deltog på mødet eller som har givet tilsagn om fremtidig deltagelse (i vilkårlig rækkefølge):
  • Wicotec Kirkebjerg
  • SWECO
  • COWI
  • Vejdirektoratet
  • Per Aarsleff
  • Spotland
  • NTI
  • CF Møller Architects
  • RIB
  • Henning Larsen Architects
  • Saint Gobain
  • MT Højgaard
  • Byggestyrelsen
  • Dalux
  • Danmarks Tekniske Universitet
  • Københavns Universitet
  • Niras
  • BLOXHUB
  • DI Byg
  • BAT-Kartellet
  • Foreningen af Rådgivende Ingeniører
  • Dansk Facilities Management
  • Danske Arkitektvirksomheder
  • Dansk Byggeri
  • Bygherreforeningen
  • TEKNIQ

Henvendelse til buildingSMART Danmark kan ske via info@buildingSMART.dk.