bSDK opstartsworkshop

Hele værdikæden skal med: Erfaringer fra første buildingSMART Danmark workshop

I foråret 2020 afholdt buildingSMART Danmark en virtuel opstarts-workshop. Her kom det frem at øget videndeling, bedre koordinering af digitalt standardiseringsarbejde samt inklusion af anlæg, infrastruktur, landskab og drift er højt på ønskelisten.
Device Computer Zoom Kickoff 2000X1120

Ved årsskiftet 2020 blev buildingSMART Danmark en realitet som et selvstændigt dansk chapter. Formålet med buildingSMART Danmark er overordnet at ruste byggebranchen til en digital fremtid og at øge branchens konkurrenceevne.

For at sikre en høj grad af anvendelse af buildingSMARTs tiltag og værktøjer er det helt centralt, at de afspejler de udfordringer og potentialer, som daglig mødes af praktikerne. Det var derfor afgørende for den videre proces at invitere et bredt udsnit af byggeriets aktører til en opstartsworkshop.

Fokusområder for buildingSMART Danmark (afledt af workshoppen):

  • Gøre det komplekse simpelt
  • Samarbejde med de eksisterende netværk
  • Løfte forståelsen for OpenBIM
  • Få anlæg, infrastruktur og landskab (AIL) implementeret hos buildingSMART
  • Sikre en økonomisk bæredygtig model for buildingSMART Danmark

Synliggørelse, samarbejde og hele værdikæden skal med

På workshoppen kom et gennemgående ønske til udtryk; at buildingSMART indtager en aktiv rolle i at forenkle det komplekse via videndeling og i at formidle mulighederne i arbejdet med buildingSMART.

Særligt cases, kortlægning af værdiskabelsen i buildingSMART-principperne samt inddragelse af brancheorganisationer og foreninger fremhæves som værdifulde redskaber.

Dele af byggeriet er desuden præget af lukkede ”klubber”, silotænkning og manglende koordinering. En af konklusionerne på workshoppen var derfor bredere og tættere samarbejde vedr. udvikling og implementering af åbne formater og fælles standarder.

Bedre samarbejde kræver at rammerne for det fælles udviklingsarbejde styrkes og et øget samarbejde mellem de eksisterende danske og internationale arbejdsgrupper. Frugtgivende samarbejdsaftaler med fx BIM7AA og DiKon er ifølge workshopdeltagerne en god start. Struktureret koordinering mellem buildingSMART, ISO, CEN, DS i et nationalt one point of entry fremhæves også som et godt tiltag.

Et internationalt fokus vil desuden understøtte, at det nationale arbejdet styrker danske virksomheders internationale konkurrenceevne.

Tætte bånd på tværs

Et andet stort tema på workshoppen var ønsket om at hele byggeriets værdikæde deltager i arbejdet. buildingSMART har traditionelt set fokuseret på bygningsarkitektur, men der er store gevinster at finde i formidlingen og videreudviklingen af de åbne filformater og fælles standarder til anlæg, infrastruktur og drift. Denne brobygning bør derfor også være en prioritet.

To grunde til manglende udbredelse

For workshoppens deltagere er der to primære barrierer for buildingSMARTs brede appel i den danske byggebranche; 1. der mangler basisviden om åbne filformater og fælles standarder, om afledte effekter og om de forretningsmæssige potentialer ved implementering af buildingSMART-værktøjerne; 2. markedet er domineret af få, store aktører, som anvender proprietær software, hvilket besværliggør dataudveksling og videndeling med mindre og mellemstore aktører.

Godt fundament at bygge videre på

Samlet set er buildingSMART Danmark blevet mødt med stor opbakning og efter denne workshop og flere lignende i fremtiden bliver grundlaget kun større for brede løsninger. Således lægges grundstenene for at imødekomme nogle af de helt store potentialer i fremtidens byggebranchen.

Kontakt os, hvis I har gode ideer, eller ønsker I mere information om vores arbejde.

Kontakt

Kasper Køster Svendsen
Daglig leder i buildingSMART Danmark
kks@buildingSMART.dk
+45 30 50 19 64