Blogindlæg

Forstå det store potentiale ved buildingSMART

I dette blogindlæg af en sand ekspert indenfor openBIM gennemgås det (for mange) uforløste potential ved buildingSMART-standarderne og -værktøjerne IFC, BCF, MCD, IDM og bSDD. Blogindlægget er skrevet af Lachmi Khemlani, som er grundlægger og redaktør i AECbytes og ivrig fortaler for åbent og effektivt samarbejde i bygge- og anlægsbranchen.

Det er efterhånden 15 år siden, jeg første gang kastede et nærmere blik på den åbne standard, IFC. Der var allerede dengang stigende interesse for BIM i bygge- og anlægsbranchen. I takt med at BIM bliver blevet mere udbredt, stiger interessen for forskellige modelbaserede værktøjer, som fungerer på tværs af software og gør arbejdsgange mere effektive og gnidningsfrie, også. Her mange år senere er problemet med kompatibilitet stadig afgørende, og måske er det endda vigtigere end nogensinde før.

People

Antallet af digitale værktøjer til byggeri er nemlig eksploderet, og der kommer konstant nye til. Vi har derfor i stadig højere grad brug for, at værktøjerne spiller sammen på tværs af forskellige aktører og på tværs af byggeriets værdikæde - både i designfasen, under udførelse og i den løbende drift. Det er vigtigt, at vi kan dele viden og samarbejde så smidigt og omkostningseffektivt som muligt på både bygnings- og infrastrukturprojekter. For at værktøjerne kan arbejde sammen, er det afgørende, at de frit kan udveksle data ved hjælp af en fælles standard som IFC.

Etableringen af buildingSMART

Da jeg i 2004 skrev min første oversigtsartikel om IFC hed brancheorganisationen, der havde udviklet IFC, International Alliance for Interoperability (IAI) og havde eksisteret i 10 år. I et forsøg på at forsimple både navn og formål blev organisationen omdøbt til buildingSMART. Siden da er buildingSMART vokset til en global organisation med en række nationale chapters. Ud over at videreudvikle IFC, har buildingSMART udviklet flere standarder, herunder BCF, MVD, IDM og bsDD.

Hvad er IFC (Industry Foundation Classes)

IFC var den første buildingSMART-standard og startede standardiseringen af samarbejdet på tværs af softwareplatforme i bygge- og anlægsbranchen.

Det mest grundlæggende aspekt af IFC er, at det er et bygningsspecifikt format. Det betyder, at IFC-formatet indeholder oplysninger om bygningselementer i tre kategorier: Geometri/IFC ObjectDefinition (fx højden og tykkelsen af en væg); Egenskaber/IFC PropertyDefinition (fx U-værdi og materialesammensætning af væggens lag); og Hierarkisk kobling /IFC Relationship (fx forholdet mellem en dør og væggen, det er placeret i, og hvilke rum der er på hver side af den).

I øjeblikket arbejdes der på at udvide IFC til også at omfatte infrastrukturelementer. Yderligere versioner er ligeledes i støbeskeen til fx at omfatte elementer til drift og vedligehold.

Overblik over IFC og dets anvendelser

IFC anvendes primært til at udveksle data mellem forskellige software-programmer.
Projekt-teams inden for et enkelt fagområde vil typisk arbejde med det samme BIM-program og behøver ikke at bruge IFC. De kan bruge samarbejdsfunktionen i deres BIM-program til at samarbejde på et projekt og kan udveksle de oprindelige filer med hinanden.

Derimod har forskellige faggrupper, der arbejder på forskellige platforme, brug for IFC for at kommunikere og udveksle data. De bruger IFC til at importere andres fag-modeller og kan eksportere deres egne modeller i IFC-formatet.

De kan oprette en model i et proprietært BIM-program, for derefter at gemme det i IFC-format. Dette gøres på samme måde, som der oprettes dokumenter i ethvert andet program. Det svarer til, når man fx arbejder med tekstbehandling, regneark, grafisk design mv. og derefter gemmer dokumenterne i PDF-format.
De fleste BIM-programmer understøtter i en vis udstrækning IFC-formatet - enten ved at tillade import af IFC, eksport af IFC eller begge.

Hvad er BCF (BIM Collaboration Format)

BCF-formatet er særligt udviklet til koordinering og kollisionskontrol af digitale modeller, der er eksporteret i IFC-formatet. Der opdages ofte et stort antal fejl, når forskellige fag-modeller samles. Det kan fx være konstruktionselementer, der kolliderer med arkitektens elementer, utilstrækkelige tolerancer for installationselementer mv.

Før, BCF-formatet var en mulighed, skulle de identificerede fejl sendes tilbage til dem, som havde lavet BIM-modellerne. Det skete i form af rapporter, der beskrev de enkelte fejl. Disse skulle så omhyggeligt granskes af designteamet for at identificere problemerne i BIM-modellen, så de kunne rettes.

Med BCF bliver de problemer, der opdages i den kombinerede model, samlet og eksporteret i BCF-formatet, som derefter importeres til BIM-programmer for at foretage de nødvendige ændringer til de enkelte modeller. Den opdaterede BCF-fil kan derefter returneres til koordineringsapplikationen sammen med den opdaterede model i IFC-format til næste runde af koordination, kvalitetssikring og kollisionskontrol.

BCF-formatet blev skabt af softwareudviklerne fra Tekla og Solibri i 2009 for at strømline processen med at samle og rapportere fejl, og formatet blev efterfølgende vedtaget som en standard af buildingSMART.

Hvad er MVD (Model View Definition)

MVD, IDM og bsDD er tre yderligere buildingSMART-standarder, der dog primært er rettet mod byggebranchens softwareudviklere snarere end slutbrugere. Af disse er MVD (Model View Definition) den nemmeste at forstå.

MVD henviser til forskellige delmængder af den fulde IFC-model, der skal anvendes til at løse specifikke opgaver såsom energianalyse, konstruktionsberegning, dagslyssimulering mv. I stedet for at eksportere den fulde IFC-model eksporteres den alene som en MVD – det er fx en fordel i forbindelse med energianalyser. Ud over at gøre analysearbejdet hurtigere – da den ikke behøver at analysere alle data i hele projektet – bliver selve filstørrelsen betydeligt mindre, hvilket altid er nyttigt. buildingSMART har udviklet MVDer til forskellige opgaver som fx til at referere modeller til koordinering og til aflevering af driftsdata.

Da der løbende tilføjes og udvikles nye version af IFC-formatet, vil antallet af MVDer også fortsætte med at stige, så IFC kan bruges til et stigende antal specialiserede opgaver. Fx inkluderer IFC4-formatet et nyt "Design Transfer View" for højere kvalitet af et BIM-projekt ved overlevering fra ét design-team til et andet. Dette bevarer bygningsdata, så det kan eksporteres til et andet BIM-program og fortsætte arbejdet uden at modellere projektet forfra. Når vi en dag får IFC5, vil vi sandsynligvis have en MVD til specifikke infrastrukturelementer som veje, skinner mv. Og ser vi endnu længere frem, kommer der højst sandsynligt en særlig MVD til drift og vedligehold.

Hvad er IDM (Information Delivery Manual) og bSDD (buildingSMART Data Dictionary)

De resterende to standarder er mere tekniske. IDM (Information Delivery Manual) blev oprettet for at kunne definere MVDer til forskellige anvendelser. Denne standard kortlægger en given arbejdsproces og bestemmer, hvilke oplysninger der er nødvendige for at udføre denne, hvilket anvendes til at oprette IFC-MVDer. IDMer bruges ofte af store virksomheder og organisationer til at definere IFC-undergrupper til interne processer.

Og endelig minder bSDD (buildingSMART Data Dictionary) om en oversætter for BIM-elementer, der kortlægger terminologien for forskellige elementer på forskellige sprog og klassificeringssystemer. Dette sikrer, at et element, fx en væg eller et vindue, har den samme objektdefinition, egenskabsinformation og forholdsinformation på tværs af alle BIM-applikationer. Dette giver også samme oplysninger uanset land og placering samt hvilket klassificeringssystem, der benyttes.

Det forkromede overblik

Kompatibilitet er en stor udfordring for samarbejde og vidensdeling indenfor alle områder. Men det sikrer, at alle værktøjer og systemer, der bruges til forskellige opgaver og af forskellige, kan kommunikere på tværs af både fagdiscipliner og software-platforme. Vi ønsker ikke at være afhængige af én software-leverandør, der udvikler alle systemerne i al fremtid. Ligesom når flere producenter inden for ét enkelt felt er tegn på en industri i vækst, peger det store antal programmer i bygge- og anlægsbranchen på en industri, der styrkes af teknologi.

Vi er heldige, at der eksisterer en uafhængig og neutral organisation som buildingSMART, der i næsten 30 år har udviklet åbne standarder for udveksling af data i bygge- og anlægsbranchen. Især er IFC blevet synonymt med åbenhed og kompatibilitet. Ved at skabe grundlaget for OpenBIM sikrer buildingSMART, at innovative og nyttige teknologiløsninger til bygge- og anlægsbranchen både kan udvikles både af store, børsnoterede leverandører såvel som af mindre startups.

Dette er en forkortet og oversat udgave af ”An Overview of BuildingSMART Standards”, der oprindeligt blev publiceret d. 11. februar 2021 i AECbytes. Læs den originale artikel på engelsk her.

Om forfatteren

Lachmi Khemlani

Lachmi Khemlani er grundlægger og redaktør af AECbytes. Hun har en ph.d. i arkitektur fra UC Berkeley, med speciale i intelligent bygningsmodellering samt konsulterer og skriver om AEC-teknologi. lachmi@aecbytes.com.