Molio Community tager co-creation til nye højder

Øget samarbejde og bedre vidensdeling på tværs af hele byggeriets værdikæde har altid været en central del af Molios værktøjer og services. Med Molio Community tager Molio, ConTech Lab og buldingSMART Danmark co-creation til et nyt niveau.
People

Udviklingsarbejde i tæt dialog med byggebranchens virksomheder og videnspersoner har altid været en del af Molios DNA. Med lanceringen af netværksparaplyen Molio Community tager Molio skridtet videre og løfter co-creation og vidensdeling til et nyt niveau. Målet med Molio Community er at invitere branchens kompetencer inden for og hermed give endnu flere mulighed for at bidrage til udviklingsarbejdet i Molio, ConTech Lab og buildingSMART Danmark – til gavn for hele den danske bygge- og anlægsbranche.

Kæmpe potentiale for øget samarbejde på tværs af byggeriets værdikæde

Bjarke Fjeldsted er udviklingschef i Molio og forklarer om baggrunden for etableringen af Molio Community. ”Formålet med Molio Community er, at udviklingsaktiviteter i Molio i højere grad skal ske med udgangspunkt i et emne eller en udviklingstendens. Det vil dels give bidragsyderne mulighed for at tilvælge præcis de emner og sammenhænge, hvor deres fagekspertise giver mening, så flere i branchen får mulighed for at bidrage der, hvor det giver faglig mening,” fortæller han.

Fokus på openBIM

Mie Bjerre Wester er sekretariatsleder i buildingSMART Danmark. Hun ser frem til, at aktørerne i bygge- og anlægsbranchen får endnu lettere ved at byde ind med deres specifikke kompetencer, samt følge deres særlige interesse og hermed bidrage til gøre byggeriet mere effektivt og bidrage til den presserende grønne omstilling.

For buildingSMART Danmark handler det i høj grad om at få endnu flere til at anvende openBIM som en integreret del af deres arbejdsprocesser. ”Molio Community er skabt ud fra idéen om, at øget samarbejde på tværs af hele byggeriets værdikæde og gennem alle faser, fra skitsering over projektering og opførelse til drift og eventuel genanvendelse, er afgørende for udviklingen af en mere effektiv og bæredygtig byggebranche. For at komme i mål skal byggeriets aktører uden problemer frit kunne vælge lige netop de software-løsninger, der bedst understøtter deres processer. Her er openBIM og fælles standarder et centralt element,” forklarer Mie Bjerre Wester. Hun opfordrer folk til at byde ind med idéer, men ser også meget gerne, at folk bidrager til at udvikle guides og andre tiltag, der kan gøre openBIM mere tilgængeligt for branchens praktikere.

buildingSMART Danmark guides

buildingSMART Danmark udgiver løbende guides, der trin for trin viser, hvordan du udveksler mellem IFC-filer mellem Archicad, Revit og Tekla. Foreløbig er der tre guides: IFC-import guide, IFC-eksport Guide 1.0 og IFC-eksport Guide 2.0 (inklusiv Tekla), mens en BCF-guide er under udarbejdelse. Alle guider er blevet til som et samarbejde mellem buildingSMART Danmark med Nicklas Verdier Østergaard, ICT & BIM Manager hos PLH Arkitekter, samt Thomas Graabæk, indehaver Graphisoft Center Danmark, som tovholder. Derudover har der været en styregruppe, der har bidraget med input og korrekturlæsning, så guiderne er et skoleeksempel på, hvordan branchens aktører kan bidrage med værdifuld viden og konkrete redskaber.

Du finder de tre IFC-guides her.

Byd ind med din viden

En af de bagvedliggende tanker ved Molio Community er, at det skal være mere overskueligt og nemmere at følge med inden for de områder, der relaterer sig til enkeltpersonernes daglige virke. ”Når du registrerer dig til Molio Community sker det på baggrund af interesser, kompetencer og virksomhedsprofil, hvilket medfører, at du får lige netop de informationer, der har relevans for lige netop dig. Med buildingSMART Danmarks bidrag til Molio Community giver vi alle mulighed for at blive inspireret og få øjnene op for en række praktiske løsninger, de med det samme kan implementere i deres daglige arbejde. Vi står fast på, at vores løsninger, aktiviteter og formidlingsindsats skal udvikles ud fra branchens behov for at få det bedste resultat. Derfor håber jeg, at endnu flere vil bidrage med at udbrede anvendelsen af fælles standarder i Danmark,” uddyber hun.

Du kan læse mere om målsætningen for Molio Community her. 

Spørgsmål angående Molio Community eller buildingSMART Danmark

Har du spørgsmål, eller er du interesseret i at få mere at vide om, hvordan du eventuelt kan bidrage til buildingSMART Danmarks arbejde, er du velkommen til at kontakte Mie Bjerre Wester på 2299 5584 eller mbw@molio.dk