buildingSMART Danmark

IFC og BIMs rolle i fremtidens byggeri

Læs om hvordan IFC-standarden og Building Information Modelling (BIM) giver betydelige tids- og omkostningsbesparende fordele for byggeriet i fremtiden.

Introduktion

Byggeindustrien anses ofte for at være bagud i forhold til andre industrier, når det kommer til at indføre nye teknologier og arbejdsmetoder. Der er dog et behov for at sikre, at mennesker, processer, information og systemer forbindes og integreres mere effektivt.

Øges effektivitet kan det resultere i et væld af fordele, herunder, men ikke begrænset til, en reduktion i de samlede udgifter til byggeprojekter, forbedrede projektstyringsfunktioner og deling af kerneoplysninger til projektinteressenter på tværs af design-, konstruktions- og driftsfaser.

Building Information Modelling (BIM) anerkendes som værktøjet, der vil lette og tilskynde til disse fordele i byggeriet.

Hvad er BIM?

BIM er en samarbejdsmetode understøttet af digitale teknologier, der giver mulighed for at arbejde mere effektivt med design, levering og vedligeholdelse af byggeri gennem hele byggeprojekters livscyklus. Bl.a. arkitekter, ingeniører og bygherrer bruger BIM-processer og -værktøjer til at tage strategiske beslutninger i løbet af et projekts livscyklus (se figur 1). I 2011 pålagde den britiske regering brug af BIM til alle offentlige byggeprojekter inden 2016 på grund af effektivitets- og samarbejdsfordelene forbundet med BIM.

Figur 1 1130
Figur 1 – Design til nedrivning

Primo 2019 lancerede den danske regering en Strategi for digitalt byggeri. Den overordnede målsætning er at fremme udviklingen og anvendelsen af digitale redskaber i byggeriet. Strategien består af 18 konkrete initiativer, der fordeler sig på fem overordnede indsatsområder:

  • Bedre udnyttelse af digitale værktøjer
  • Åbne formater og fælles standarder
  • Bedre udnyttelse af data
  • Digitale kompetencer til hele værdikæden
  • Mere bæredygtigt byggeri gennem digitalisering

De fem indsatsområder ligger alle i fin forlængelse af buildingSMARTs overordnede ambitioner og målsætninger.

Når man bl.a. designer, projekterer og sætter et byggeri i drift, er det vigtigt for de forskellige parter, der er involveret i denne proces, at overføre information effektivt mellem hinanden. Fx skal en bygnings- og servicetekniker nøje inspicere arkitektens design for at identificere passende områder til installation af belysning. For at muliggøre og tilskynde udveksling af information effektivt mellem et byggeris parter er der udviklet en fælles udvekslingsstandard, Industry Foundation Classes (IFC).

Hvad er IFC og hvad er potentialet?

Arkitektfirmaer, ingeniørvirksomheder og bygherrer bruger en række softwareprodukter til at designe, idriftsætte og betjene byggeri. Derfor kan der opstå vanskeligheder, når data skal deles. Primært skyldes dette, at hver softwareleverandør har et filformat, som ikke er kompatibelt med andre designsoftwareprodukter.

IFC-standarden er designet af buildingSMART for at lette effektiv datadeling mellem byggeriets parter og kapitalforvaltere. Fordelen ved IFC er, at information kan deles i et format, der muliggør og tilskynder til øget samarbejde. Specifikt gør IFC det muligt at dele data mellem ingeniører, arkitekter, byggefirmaer og kapitalforvaltere. Figur 2 giver et eksempel på nogle af datadelingskapaciteterne, der er muliggjort takket være IFC.

Figur 2 1130
Figur 2 – Et eksempel på samarbejdsfordele forbundet med IFC

Et neutralt filformat, såsom IFC, er især vigtigt, da information kan deles og udveksles i løbet af hele et byggeprojekts livscyklus. Det gør det muligt for kerneinteressenter at have adgang til data, når de har brug for det. Brugen af en fælles dataudvekslingsstandard i byggeriet er desuden blevet til en international standard (ISO 16739: 2013) for IFC.

Hvilke muligheder skaber IFC?

En standardiseret tilgang og metode til deling af bygningsdata kan resultere i betydelige fordele for de involverede parter. Informationsdeling, samarbejde og effektiv kommunikation mellem alle parter øges ved anvendelse af IFC.

Brugen af ​​IFC har fx haft stor succes i Finland, hvor IFC bruges af 60% af de finske kommuner til at indsende planlægningsansøgninger i 3D.[1] Fordelen ved at indsende modeller i IFC er, at alle egenskaber og data genereres og opbevares konsekvent uanset afsender. Dette giver parter, der er involveret i planlægningsprocessen, mulighed for at forespørge og fremhæve eventuelle bekymringer med bygningen, der skal opføres.

En typisk fordel ved at bruge BIM og IFC til planlægning, er en række simuleringer, der kan testes ved hjælp af de indbyggede funktioner, der findes i BIM. Det er fx undersøges om en ny boligblok, vil påvirke hvor meget dagslys, der kommer ind i lejlighederne i nærliggende boligblokke.

Figur 3 1130
Figur 3 – Simulation af boligblok

Hvad er næste skridt for IFC?

Den nyeste version af IFC (IFC 5.0) introducerer formatet til nye industrier, særligt broer, tunneler, veje, jernbane og havne. Anvendelsen af IFC-formatet vil muliggøre betydelige fordele for virksomhederne i disse brancher. Fx kan byggeparter på et tunnel-projekt lettere i fællesskab sikre en korrekt udformning af en brandevakueringstrappe, hvis IFC-formatet benyttes.

Anvendelse af IFC-formatet resulterer i betydelige tids- og omkostningsbesparelser for arkitekter, ingeniører, byggefirmaer, kapitalprojektinvestorer og kapitalforvaltere.

[1] https://aec-business.com/how-bim-is-revolutionizing-building-control-in-finland/

Frit oversat fra https://www.capgemini.com/2019/09/the-importance-of-industry-foundation-classes-in-building-information-modeling/ | Forfatter: Oliver Wheeler-Nurdin, Capgemini