81118215

National metode for kortlægning af bynatur

Byens natur er i stigende grad på den politiske dagsorden, og det er bredt anerkendt, at arealer til erhverv, rekreation og bebyggelse nødvendigvis må med i ligningen, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at standse tabet af biodiversitet og samtidig øge kvaliteten af livet i byerne.

Med en national metode for kortlægning af bynatur, kan vi forbedre vidensgrundlaget for forvaltning og udvikling af natur i byerne. 

Samarbejdspartnere

Som den største globale forbruger af naturens ressourcer, har byggesektoren betydelig indflydelse på biodiversiteten. Sand og grus er de mest udvundne materialer i verden og udgør cirka 79% af de naturressourcer, der anvendes i det byggede miljø, mens 85 % af den samlede biodiversitetspåvirkning er off-site påvirkning fra bl.a. materialeproduktion.

Byggebranchen står over for et stigende pres for at arbejde med biodiversitet for at beskytte og forbedre økosystemer. Men biodiversitet er fortsat et relativt umodent emne i rapporteringssammenhænge, og virksomheder mangler definitioner og standarder på området, der gør det muligt at redegøre for sammenhængene mellem klimaforandringer, biodiversitet og virksomhedernes aktiviteter.

Med pionerprojektet kan vi skabe baggrund for udviklingen af en national standard for, hvorledes man kan måle og registrere biodiversiteten i det byggede miljø.

 

Vil du være med til at teste første version?

Hvis du vil bidrage til arbejdet med at udvikle en national metode til kortlægning af bynatur, er det nu, du skal sætte i gang. Vi har nemlig lanceret første udkast til metoden, som skal testes i feltsæsonen 2023.

Til højre finder du en kort video, der viser, hvordan du kommer godt i gang med at bruge metoden. Er du og din virksomhed interesseret i at bruge metoden? Så tilmeld jer via knappen herunder.

Vi gør opmærksom på, at metoden bør benyttes af fagfolk, der har erfaring med feltarbejde. Når feltsæsonen slutter, skal arbejdsgruppen revidere metoden før den endelige version udgives i starten af 2024.

Se videoguide nedenfor eller klik på knappen for at komme i gang.

 

Kom i gang med metoden her
IMG 1414
Klimafolkemødet

Byens natur, biodiversitet og livskvalitet - hvordan måler vi på det?

ConTech Lab er på Klimafolkemødet 2023 for at fortælle mere om den første udgave af ”National metode til kortlægning af bynatur”.

Vi glæder os til at gå i dialog om den rolle byggeriet spiller, når det handler om at få begrænset tabet af biodiversitet og forbedre livskvaliteten i byerne.
Kom og vær med. Det er både vigtigt, lærerigt og gratis!

31. aug - 2. sep
BIO

Forløbelig resultater og habitat beskrivelser

Se eller gense vores lancerings webinar

Mandag den 8. maj afholdte arbejdsgruppen et online-lanceringsevent med gennemgang af projektet og den app, arbejdsgruppen har udviklet.

Du kan se eller gense webinaret med Christina Haupt Toft fra ConTech Lab og Kristine Kjørup Rasmussen fra SLA, hvis du trykker på knappen herunder.

Hent webinaret

Hent præsentation fra dialogmøder

Tirsdag den 11. april og onsdag den 19. april afholdte arbejdsgruppen dialogmøder i hhv. Aarhus og København. Her fik deltagerne indblik i projektet og tankerne bag, og der var mulighed for at indgå i dialog om, hvad en national metode til kortlægning af bynatur bør rumme.
Du kan hente præsentationer fra dialogmøderne her.

Hent præsentation

Vil du høre mere?

Vi deler løbende indsigter og læring fra pionerprojektet. Hold øje med kommende events, eller skriv dig op til ConTech Labs nyhedsbrev, hvis du vil følge med. 

Har du spørgsmål eller input til projektet, er du velkommen til at kontakte Christina Haupt Toft eller Dan Skovgaard Jensen fra ConTech Lab.