National metode for kortlægning af bynatur

Projektgruppe

National metode for kortlægning af bynatur

Byens natur er i stigende grad på den politiske dagsorden, og det er bredt anerkendt, at arealer til erhverv, rekreation og bebyggelse nødvendigvis må med i ligningen, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at standse tabet af biodiversitet og samtidig øge kvaliteten af livet i byerne.

Med en national metode for kortlægning af bynatur, kan vi forbedre vidensgrundlaget for forvaltning og udvikling af natur i byerne.

Som den største globale forbruger af naturens ressourcer, har byggesektoren betydelig indflydelse på biodiversiteten. Sand og grus er de mest udvundne materialer i verden og udgør cirka 79% af de naturressourcer, der anvendes i det byggede miljø, mens 85 % af den samlede biodiversitetspåvirkning er off-site påvirkning fra bl.a. materialeproduktion.

Byggebranchen står over for et stigende pres for at arbejde med biodiversitet for at beskytte og forbedre økosystemer. Men biodiversitet er fortsat et relativt umodent emne i rapporteringssammenhænge, og virksomheder mangler definitioner og standarder på området, der gør det muligt at redegøre for sammenhængene mellem klimaforandringer, biodiversitet og virksomhedernes aktiviteter.

Med pionerprojektet kan vi skabe baggrund for udviklingen af en national standard for, hvorledes man kan måle og registrere biodiversiteten i det byggede miljø.

 

Vil du være med til at teste første version?

Hvis du vil bidrage til arbejdet med at udvikle en national metode til kortlægning af bynatur, er det nu, du skal sætte i gang. Vi har nemlig lanceret første udkast til metoden, som allerede nu kan tages i brug-

Til højre finder du en kort video, der viser, hvordan du kommer godt i gang med at bruge metoden. Er du og din virksomhed interesseret i at bruge metoden? Så tilmeld jer via knappen herunder.

Vi gør opmærksom på, at metoden bør benyttes af fagfolk, der har erfaring med feltarbejde. Arbejdsgruppen revidere metoden før den endelige version udgives i starten af 2024.

Se videoguide nedenfor eller klik på knappen for at komme i gang.

 

Kom i gang med metoden her

Vil du høre mere eller være med?

Vi har allerede nu mere end 350 brugere og 200 projekter. Vi deler løbende indsigter og læring fra pionerprojektet. Så, hold øje med kommende events, eller skriv dig op til ConTech Labs nyhedsbrev, hvis du vil følge med. 

Har du spørgsmål eller input til projektet, er du velkommen til at kontakte Christina Haupt Toft eller Dan Skovgaard Jensen fra ConTech Lab.

 

Du kan endda også med fordel allerede se de foreløbige resultater herunder:

Habitat Tilstandsvurdering Juni2023

Habitatbeskrivelser Juni2023 

 

1 (2)
2 (3)

Se også: