Thor Bukhave1
UNDERVISNING

IoT for håndværkere

Der er et stort potentiale i at anvende IoT-baseret sensorteknologi i byggebranchen - det kan bl.a. bidrage til mere effektive arbejdsgange og en markant reduktion af forbrug af eksempelvis strømforbrug.  

ConTech Lab og Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed har sammen udviklet en række undervisningsmoduler, der klæder håndværkere på til at anvende IoT sensorer i deres arbejde. 

Et samarbejde mellem:
Design Uden Navn (6)
Design Uden Navn (5)

Der er store ressourcebesparelser og stort effektiviseringspotentiale ved at få implementeret IoT-baseret teknologi og blive bedre til at udnytte data i byggeriet - både på byggepladsen og i de færdige bygninger, som skal driftes og vedligeholdes.

Skal man indfri det potentiale, kræver det at håndværkerne på pladsen samt dem, der arbejder med bygningsdrift, får en god forståelse for, hvordan man i praksis arbejder med IoT.

Derfor har ConTech Lab og Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed udviklet en række undervisningsmoduler, der skal klæde håndværkere på til at 1) forstå hvordan IoT kan skabe værdi for dem selv og deres kunder, 2) montere og installere IoT-sensorer 3) opsætte dashboards til at tracke data og sætte data i system.

IOT FOR HÅNDVÆRKERE

Modul 1

Modul 1 giver forståelse af, hvad en IoT sensor er, og hvad der skal til for, at den fungerer. Rebecca Pallesen fra HD Lab viser eksempler på sensorer og forklarer, hvilke funktioner de har.

IOT FOR HÅNDVÆRKERE

Modul 2

I modul 2 viser elektriker Thor Bukhave, hvordan man sætter IoT-sensorer op samt hvilke overvejelser, man skal gøre sig i processen.

IOT FOR HÅNDVÆRKERE

Modul 3

I modul 3 viser Teknologichef i ConTech Lab, Mayes Ali, hvordan man indsamler og skaber overblik over data fra IoT-sensorer.