Skaermbillede 2020 06 19 Kl 145913

ConTech til understøttelse af frivillig bæredygtighedsklasse

I dag er det stort set umuligt at identificere, hvilke aktører, der bruger strøm på en byggeplads og hvor meget strøm, de bruger. Med det seneste pionérprojekt kan ConTech Lab nu anvise et sensor-baseret set-up på byggepladsen, der kan måle og dokumentere strømforbruget, samt en række erfaringer, som branchen nu kan bygge videre på.   

I 2023, når den frivillige bæredygtighedsklasse bliver obligatorisk for alle nybyggerier over 1.000 kvm2, skal strømforbruget på en byggeplads kunne måles og dokumenteres. Dette skal blandt andet ske for at skabe grønnere byggepladser:   

Vi har set nærmere på brugen af strømsensorer til el-måling for at kunne skabe et overblik over det reelle strømforbrug på byggepladsen. Netop dette er et af de parametre, der skal dokumenteres i forbindelse med den frivillige bæredygtighedsklasse, som bliver obligatorisk fra 2023. Derfor har vi arbejdet på at finde smarte løsninger, så det ikke skal være op til den enkelte virksomhed at skulle opfinde sin egen proces igennem tidskrævende learning-by-doing, siger Christina Haupt Toft, som er netværkschef i ConTech Lab. Se dokumentaren fra projektet og få en dybere forståelse af læringerne i vores pionerprojekt.

DOKUMENTAR

Sensorer til den bæredygtige byggeplads

Det tekniske set-up på byggeplads en

Resultatet af pionérprojektet er, at der nu er udviklet en strømmåler baseret på sensor-teknologi, der kan bruges fleksibelt på byggepladsen. Derudover er der udviklet en prototype på et dashboard, der kan formidle målingsresultaterne til byggeprojektets projektleder. Sensor-teknologien er valgt, fordi den kan forbindes med internettet, IoT (Internet of Things). Det gør det muligt at følge med i det målte strømforbrug i realtid så man kan overvåge og agere på data, selvom man ikke fysisk til stede.    

”Dataopsamling er første skridt i den bæredygtige agenda, men alene har det ingen værdi – vi skal bruge det aktivt til at se, hvordan vi klarer os og hvordan vi kan forbedre os, så vi kan få en mere bæredygtig branche.”  Udtaler Rebekka Kathrine Pallesen, projektleder i ConTech Lab.

Vigtige erkendelser til branchen

Når man er pionér og går nye veje, så går det sjældent, som man planlægger det:

I dette pionérprojekt var intentionen at sætte et handlingsorienteret dashboard op til projektlederen og det er vi også kommet i mål med, men vi har faktisk brugt langt flere kræfter på at udvikle en fleksibel strømmåler, der passer til vores formål og som kan bruges, uden at man skal åbne el-tavleskabet ude på byggepladsen, siger Ole Berard, digitaliseringschef i Molio og for ConTech Lab.

Men udover, at ConTech Lab har skabt et set-up, som en slags prototype på, hvordan andre kan måle strømforbruget på en byggeplads, så er nogle vigtige erfaringer, som branchen nu kan bygge videre på.

Planlægning er alfa omega for resultatet 

At måle strømforbruget på en byggeplads kræver, at man i meget højere grad planlægger sit forbrug, for når el-tavler, målere og ledninger først er sat op, så er det bøvlet at flytte rundt på det. Gør man det, kan man risikere at mudre de data, man samler ind. Derfor skal man på forhånd sætte sig ind i, hvor tavlerne skal stå og hvordan el-forsyningen skal distribueres på byggepladsen på byggepladsen. 

Datagrundlaget skal skabes i fællesskab

Vi har som branche endnu ikke benchmarks, som vi kan holde de indsamlede data op imod. Det har vi ikke af den grund, at vi ikke tidligere har målt el-forbruget så detaljeret. Hvad er et højt forbrug? Hvad er et lavt forbrug? Og hvilken forskel gør det, om vi bygger om sommeren eller om vinteren? Det datagrundlag skal vi nu først som branchen til at skabe i fællesskab, så vi kan begynde at arbejde målrettet med at mindske strømforbruget på byggepladsen.

Bæredygtighed skal tænkes ind i tidsplaner og budgetter

Fremover kommer vi alle til at blive bedre til at måle – ikke bare på el, men på varme, vand, brændstof og det affald vi producerer. Bæredygtighed og digitalisering er derfor nødt til at blive tænkt ind som faste elementer i både tidsplaner og budgetter hos topledelsen, så vi som branchen kan blive klar til at leve op til kravene i 2023:

De erfaringer vi har gjort her i pionérprojektet, er på ingen måde fyldestgørende. Det er blot det første af mange vigtige skridt, som vi alle skal tage for at blive klar til 2023. Branchen kan nu bygge videre på vores erfaringer, men man skal være villig til at tilføre de ekstra ressourcer, som det kræver, og være modig nok til at turde kaste sig ud i det. Til gengæld vil man, udover at høste værdifuld viden og værdifulde data til branchen, også være godt forberedt til at kunne opfylde kravene i de obligatoriske bæredygtighedsklasser i 2023.

Pressemeddelelser