Pexels Marc Mueller 380768 (1)
PIONERPROJEKT

Fremtidens kontormiljøer

Vores måde at arbejde på er under voldsom forandring, og det stiller krav til, hvad fremtidens kontorer konkret skal kunne. Derfor er der behov for bedre indsigt i, om kontorer bliver brugt som tiltænkt og hvordan de kan forbedres.

Ud af pionerprojektet kommer anvisninger til branchen om, hvordan man vha. bevægelsessensorer og et antropologisk spor skaber fremtidens kontormiljøer. 

Brancheudfordring

Det er ikke udbredt at måle på bevægelse i bygninger og kombinere disse data med viden om brugerbehov. En årsag er, at det er komplekst for driftsherre at måle på brugsmønstre, da det kræver det rette tekniske setup, dataanalyser og -korrelationer i kombination med input fra brugerne. Desuden kræver det kompetencer og brugervenlige metoder at omstætte data til konkrete anbefalinger og handlinger​. 

De manglende datasæt betyder, at bygge- og driftsorganisationer har ringe chancer for at vide, om deres bygning performer som tiltænkt, eller om der er behov for at tilpasse sig konkrete brugerbehov for at udnytte kvadratmeter bedre.

Der er således stort incitament for, at vi bliver bedre til at udnytte bygninger og skabe rum, der tjener flere formål. 

Potentiale

Ved at måle på bevægelsen i en bygning gennem et teknologispor, kan man få data på reelle brugsmønstre i bygninger. Dette i kombination med input fra brugerne danner tilsammen et billede af, om bygningen og kontorrummet bruges på den måde, som man i projekteringsfasen har forventet og tilpasset sig efter. 

Arkitekter kan bruge indsigter fra projektet i forbindelse med design af fremtidige kontorbyggerier.

Bygge- og driftsorganisationer kan benytte indsigterne til at træffe beslutninger om udformning af nye bygninger samt om omorganisering af eksisterende bygninger. Det vil give en langt bedre udnyttelse af bygninger både nu og i fremtiden. 

I videoen nedenfor kan du gense webinaret "Fremtidens Kontormiljøer" fra 24. november 2022. Her giver hhv. Kaare Stokholm fra 3XN/GXN og Ulrik Bech Holskov fra Act in Fact deres bud på, hvad potentialet er i at bruge data om brugeradfærd mere aktivt. Desuden sætter Christina Haupt Toft og Mayes Ali rammer for pionerprojektet. 

Output

Med pionerprojektet ønsker vi at udarbejde en guide for, hvordan man gennem kombinationen af teknologi (bevægelsessensorer) og antropologi (undersøgelse af brugerbehov) bliver klogere på fremtidens arbejdsplads. 

Kontakt

Vil du vide mere om projektet? Så er du velkommen til at kontakte projektleder Mayes Ali her eller via LinkedIn.