Pexels Marc Mueller 380768 (1)
PIONERPROJEKT

Fremtidens kontormiljøer

Vi bygger kontorer, co-working spaces og innovationshuse som aldrig før. ConTech Lab ønsker at undersøge fremtidens arbejdsplads og gøre branchen klogere på, hvordan kvadratmeter udnyttes mest effektivt.

Gennem pionerprojektet ser vi nærmere på eksisterende kontormiljøer såvel som dem, der er på tegnebrættet, herunder projekter hos BLOXHUB og det VELUX' renoveringsprojekt i Østbirk. Vi kommer bl.a. til at undersøge bevægelsesmønstre og brugerbehov ved hjælp af Smart Building principper.

Brancheudfordring

Det er ikke udbredt at måle på bevægelse i bygninger og kombinere disse data med viden om brugerbehov. En årsag er, at det er komplekst at måle på brugsmønstre, da det kræver dataanalyser og -korrelationer i kombination med input fra brugerne. 

De manglende målinger betyder imidlertid, at bygge- og driftsorganisationer har ringe chancer for at vide, om deres bygning performer som tiltænkt, eller om der er behov for at tilpasse sig konkrete brugerbehov for at udnytte kvadratmeter bedre.  

Den Nationale strategi for bæredygtigt byggeri sætter krav om maks. 12 kg CO2-ækv/kvm/år for bygninger over 1000 m2 fra 2023. Regner vi ud, hvor meget plads hver person i den forbindelse bør have til rådighed i kontorbyggerier, betyder det, at man et sted som København skal gå fra 41,4 kvm/person (nuværende gennemsnit) til omkring 7,5 kvm/person for at kunne leve op til kravet. 

Der er således stort incitament for, at vi bliver bedre til at udnytte bygninger og skabe rum, der tjener flere formål. Pionerprojektet: kvadratmeter som ressource skal give byggebranchen handlingsanvisende indsigter i lige netop dét. 

Potentiale

Ved at måle på bevægelsen i en bygning gennem et teknologispor, kan man få data på reelle brugsmønstre i bygninger. Dette i kombination med input fra brugerne danner tilsammen et billede af, om bygningen og kontorrummet bruges på den måde, som man i projekteringsfasen har forventet og tilpasset sig efter. 

Arkitekter kan bruge indsigter fra projektet i forbindelse med design af fremtidige kontorbyggerier.

Bygge- og driftsorganisationer kan benytte indsigterne til at træffe beslutninger om udformning af nye bygninger samt om omorganisering af eksisterende bygninger. Det vil give en langt bedre udnyttelse af bygninger både nu og i fremtiden. 

Output

Med pionerprojektet ønsker vi at udarbejde en guide for, hvordan man gennem kombinationen af teknologi (bevægelsessensorer) og antropologi (undersøgelse af brugerbehov) bliver klogere på fremtidens arbejdsplads.  

Denne guide er specielt tiltænkt arkitekter.  

Kontakt

Vil du byde ind med viden og idéer? Eller vil du bare gerne vide mere om projektet? Så er du velkommen til at kontakte projektleder Mayes Ali her eller via LinkedIn.