Pexels Nicole Rathmayr 220885
PIONERPROJEKT

LCA-beregninger på bygningsniveau

Når rådgivende ingeniører som eksempelvis MOE udfører LCA-beregninger på bygningsniveau, og herunder hvor meget CO2 bygningen udleder pr. kvm., så benytter de normalt miljøvaredeklarationer (EPD) for de enkelte byggevarer og anlægsprodukter som grundlag for deres beregninger. 

Med dette pionerprojekt vil ConTech Lab og projektgruppen undersøge, hvad der skal til for, at det bliver nemmere for den enkelte virksomhed at udføre LCA-beregninger på baggrund af opdaterede miljøvaredeklarationer. 

Samarbejdspartnere

Baggrund

Arkitekter og rådgivende ingeniører benytter normalt miljøvaredeklarationer (EPD) for de forskellige byggevarer som grundlag for deres beregninger. 

Men i nogle tilfælde, har virksomhederne ikke mulighed for at benytte miljøvaredeklarationer som grundlag for LCA-beregninger, så er de nødsaget til at benytte generisk data (altså data som gælder for eller vedrører en hel gruppe eller kategori, og ikke de enkelte byggevarer) – dette medfører dog en straffaktor på 10 procent for de enkelte byggevare eller anlægsprodukter i LCA-beregningerne i forhold til DGNB.

Udfordring

Her er det særligt en udfordring at miljøvaredeklarationer for de enkelte byggevarer løbende opdateres i PDF format – hvilket betyder, at de enkelte virksomheder løbende skal indsamle miljøvare deklarationer i PDF-format og opdatere dem i deres databaser. Det for at kunne benytte de opdaterede miljøvaredeklarationer og undgå meromkostninger.

Mål med pionerprojektet

Med dette pionerprojekt ønsker vi at vise den digitale vej til lettere udførsel af LCA-beregninger på baggrund af opdateret data fra miljøvaredeklarationer.

Vi vil afklare, hvilke behov rådgivende ingeniørvirksomheder, arkitektfirmaer m.fl. har i forbindelse med udførsel af LCA-beregninger på bygningsdele, og vi vil desuden showcase et eksempel på, hvordan disse behov kan imødekommes. Dette vises gennem en prototype i det tidlige stadie.

Foto5

Status fra projektgruppen

Projektgruppen har indtil nu drøftet EPD-arbejdsflowet med udgangspunkt i, hvordan det ser ud hos MOE. Desuden har Teknologisk Institut præsenteret en oversigt over udbydere af dataplatforme, hvor man kan hente EPD'er. 

Næste skridt for projektgruppen er:

  • Undersøgelse og beskrivelse af de Application Programming Interfaces (API’er), som de mest centrale udbydere af digitale miljøvaredeklarationer stiller til rådighed, herunder eksempelvis ECO Portals API.
  • Kortlægning af hvilken form for miljøvaredata, MOE har behov for i forbindelse med udfærdigelsen af LCA-beregninger på bygningsniveau. Dette afstemmes med form for miljøvaredata, som kan tilgås via udbydernes API’er og tilpasses arbejdsprocessen hos MOE.
  • Udarbejdelse af grafisk overblik over ”Miljøvaredeklarationernes økosystem” til fordel for hele byggebranchen, der nemt og overskueligt kan få overblik over, hvor der kan hentes godkendte, verificerede miljøvaredeklarationer.