Pionerprojekt

Mindre materialespild på byggepladsen

Alt for mange materialer går til spilde på de danske byggepladser, og dette svind skal der nu gøres noget ved. Det er nemlig både dyrt og dårligt for miljøet. Løsningen ligger imidlertid lige for i form af en langt bedre materialelogistik.
Pexels Photo 209170 660X330

Problem

Byggeaffald udgør i dag omkring 35 pct. af den samlede affaldsmængde i Danmark, og derudover anslås det, at ressourcespildet i selve udførelsesfasen ligger på omkring 10 pct. af det samlede materialeforbrug. Det vil sige, at 10 pct. af de faktiske materialer aldrig kommer i anvendelse, fordi de forsvinder eller bliver ødelagt.

Dertil kan lægges, at håndværkerne på byggepladsen
bruger op mod 20 pct. af deres tid på at lede efter materialer, flytte materialer eller genbestille dem. Enten fordi de er gået til, eller fordi der er tale om fejlleverancer. På den baggrund har materialelogistik stor indflydelse på fremtidens bæredygtige byggeri og byggeplads.

Pp3

Løsning

Pionerprojektet har som overordnet formål at afklare, hvordan man via en bedre materialelogistik kan øge bæredygtigheden på byggepladsen gennem reduceret materialespild i selve udførelsesfasen. Til dette formål er det hensigten at analysere, hvorvidt det er muligt at etablere en ubrudt digital kommunikation fra den udførende til distributøren - samt ikke mindst skabe en struktureret data og vidensopsamling.

Projektet kan gøre det muligt at analysere, hvordan man gennem optimering af de digitale processer og samtænkning på tværs af de normale informationssiloer, kan være med til at reducere spild på byggepladsen og dermed øge bæredygtigheden i selve udførelsesfasen. Der gennemføres en kortlægning af projektet med henblik på indhentning af relevante data

Projekt detaljer

Projektperiode: Feb-juli ‘21
Kontakt: Frederik Krogsøe