Pionerprojekt

Smart tilstandsvurdering af bygninger

Effektiviseringen af byggeriet igennem ConTech handler ikke kun om planlægnings- og opgørelsesfasen af et projekt, men i lige så høj grad om, hvordan vi bedst muligt vedligeholder vores eksisterende bygninger. Et nyt projekt med automatisering skal øge effektiviteten af tilstandsrapportering, så vi kan renovere smartere.
Contech 15

Problem

Når en boligforening i dag skal have lavet en tilstandsrapport, sker det typisk ved, at en byggesagkyndig møder op og manuelt undersøger ejendommen. Det kan i en ejendom med 100 boliger tage tre-fire arbejdsdage, men et nyt projekt arbejder på en automatiseret model, der kan forkorte opgaven til én dag. Her sammenholder en algoritme data fra bl.a. BBR og bygherre med billeder fra eksempelvis droner for hurtigt at registrere revner i beton, sætningsskader eller vinduer med lav energimærkning og derved sandsynliggøre det specifikke behov for den enkelte bygning.

Contech 24 (1)

Løsning

Projektet har til formål at skabe en algoritme, der anvender forskellige intelligente typer af software til at analysere en bygnings tilstand på baggrund af det visuelle data i et scan. Pionérprojektet vil foretage scanning og dataindsamling af én eller flere udvalgte bygninger, som vil danne grundlag for eksperimenter og forsøg. Eksperimenterne omfatter brugen af kunstig intelligens – Tensorflow – til identifikation af bygningsdelenes tilstand. Resultaterne fra forprojektet vil danne grundlag for det videre projektforløb. Herudover vil resultaterne blive anvendt i forbindelse med en workshop med branchen, hvor der gennem dialog er mulighed for at udbrede tidligere læring og indhente yderligere input til det videre forløb.

Teknologien, der bruges, har fokus på at digitalisere virkeligheden automatisk, hurtigt og effektivt. I stedet for manuelt at bruge fotos, noter og håndskitser, bruges der digitalkameraer, algoritmer og computerkraft til at indsamle digitale data og omsætte dem til billeder, virtual reality, tegninger og mål.

Projektpartnere

Bag projektet står virksomhederne HD Lab, DroneTjek, ConTech Lab, Plan1 Cobbblestone Architects og det singaporeanske H3Zoom, og parterne har indtil videre modtaget 1 mio. kr. i støtte over de næste to år.

Projekt detaljer

Projektperiode: April-juli ‘21

Kontakt: Frederik Krogsøe