Placeholder 1000X563
PIONERPROJEKT

Smart IKT-aftale med afsæt i bygherrens behov

Arbejdet med at udfærdige IKT-aftaler tager ofte udgangspunkt i lovkrav frem for konkrete behov. Det betyder, at aftalerne tit er afkoblet byggeriets projektmål, og det skaber udfordringer i samarbejdet mellem byggeriets aktører.

ConTech Lab har igangsat et pionerprojekt, hvor vi undersøger, hvorledes det kan blive lettere for bygherre at tilgå IKT-aftalen og bruge den som et værdifuldt værktøj i byggeriet.

Projektgruppe

Problem

Udarbejdelse af IKT-aftaler kræver en god teknisk indsigt og specialiseret viden om krav og specifikationer. Bygge- og driftsorganisationer lægger derfor ofte ansvaret for aftalerne hos interne eller eksterne IKT-specialister, som skaber overblik og udfærdiger konkrete aftaler.

Med dét set-up risikerer bygge- og driftsorganisationer imidlertid, at IKT-aftalen bliver afkoblet byggeriets overordnede projektmål. Sker det, er det svært at udnytte forretningspotentialet i en veludtænkt IKT-aftale, der er i overensstemmelse med byggeriets projektmål og kan bruges som rettesnor i byggeriets værdikæde. 

Formål

Med pionerprojektet ønsker projektgruppen at kigge nærmere på, hvordan man kan lette udfærdigelsen af en IKT-aftale og sørge for, at opgaven flyttes tættere på bygherren og tættere på byggeriets projektmål.

Vi vil med afsæt i bygge- og driftsorganisationers input udarbejde en IKT-generator, der guider dem gennem udfærdigelsen af en IKT-aftale. Generatoren skal rette fokus på de konkrete behov i det forestående byggeri og fremhæve de IKT-specifikationer, som er særligt relevante at tage stilling til ift. det konkrete projekt.  

Undervejs i projektet involverer vi specialister, der kan bidrage med indsigter, spørgsmål og forslag til problemløsning, herunder IKT-specialister, der repræsenterer hhv. bygge- og driftsorganisationens, entreprenørens og udførerens interesser.  

Output

Projektet leverer en mockup af en smart IKT-generator, der potentielt kan fungere som trin-for-trin guide til dem, der skal udarbejde IKT-aftaler.  

"Det er jo hjælp til selvhjælp at arbejde med smart IKT.
Vi får nogle specifikationer, vi kan bruge til noget"

- Anita Badino Brunshøj, BIM og IKT-ansvarlig, MOE

BW Workshop

Indsigter fra IKT-specialister

I forbindelse med seneste IKT-workshop, der samlede et bredt udsnit af IKT-specialister i branchen, blev følgende gjort klart:

 • Bygge- og driftsorganisationer bør prioritere følgende kapitler i forhold til forretningsværdien:
  7. Digital aflevering
  1. Klassifikation
  4. Digital projektering

 • De tre væsentligste afsnit i IKT-specifikationens kapitel ’7 Digital aflevering’, som bygge- og driftsorganisationer bør prioritere i forhold til forretningsværdi er:
  7.2. Som udført
  7.4. Aflevering til drift – Data
  7.3. Aflevering til drift – Dokumentation.

 • Bygge- og driftsorganisationer har behov for at modtage information om det, som er bygget og herunder tage stilling til detaljeringsgraden af ”som udført” samt forstå indsamling/opdatering af rødrettede (håndtegnede) tegninger.

 • At det er afgørende at have de rigtige ’vidensfolk’ med fra start til slut. På den måde er bygge- og driftsorganisationer bedre vidende om, hvilke krav de skal stille samt hvilke konsekvenser, kravene kan have.

"IKT-aftalen blev sat i søen for at gøre branchen mere digital - men det er nok tid til at genbesøge den""

- Jonas Hveen, Bygherrerådgiver hos Sweco

Du kan holde øje med ConTech Lab på LinkedIn eller tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvor vi løbende deler opdateringer fra vores pionerprojekter. 

Projektgruppe

Hillerød Kommune & Molio