Pexels Screen Post 7582146
PIONERPROJEKT

Smart vedligeholdelse

Driftsplaner bliver i dag typisk udarbejdet på baggrund af visuelle inspektioner, mange års erfaring og subjektive vurderinger. Det er en manuel, besværlig, langsom og upræcis proces.

Med dette pionerprojekt samarbejder ConTech Lab med en projektgruppe om at optimere og automatisere udarbejdelsen af driftsplaner på ejendomme. Dette foregår ved at udnytte offentligt tilgængelig data, en database af tidligere vedligeholdelsesplaner, kunstig intelligens og reality capture teknologi.

Projektets formål

Målet med pionerprojektet er at kortlægge den proces, der danner basis for udarbejdelsen af en traditionel vedligeholdelsesplan med udgangspunkt i tagbelægning. Forståelse for processen danner grundlag for at udvikle en Proof of Concept (PoC).

PoC’en skal demonstrere en automatisk tilstandsvurdering af vilkårlige tagbelægninger, der bl.a. identificerer revnede/knækkede tegl på droneregistreringer og forudsiger tilstand og levetid med hjælp fra kunstig intelligens.

Output

Pionerprojektets output er to styks kunstige intelligenser – én med billedgenkendelse, der kan identificere knækkede tegl og én såkalt 'predictive model', der kan forudsige restlevetid og tilstand på tagbelægning.​

Samarbejdspartnere