Executive 1 2000X1333
Netværk

Fagligt Advisory Board

Molios Faglige Advisory Board sikrer, at den faglige retning løbende afspejler byggeriets behov.

Molios Faglige Advisory Board bistår med den konstante udvikling af Molio og styrker vores sortiment af værktøjer, så vi både nu og i fremtiden kan adressere jeres mest presserende dilemmaer og muligheder.  

Fagligt Advisory Board sætter bl.a. retningen for:

  • Digitale værktøjer
  • Hovedlinjer for og prioritering af projekter
  • Udviklingsaktiviteter

Fagligt Advisory Boardet er ledelsens faglige sparringspartner, og boardet refererer til direktionen.

Medlemmer

Fagligt Advisory Board består af 8-10 personer, og sammensættes blandt formænd for brugergrupper, task forces og udvalg. Øvrige medlemmer udpeges for at sikre bredde i forhold til hele branchens leverancekæde. Medlemmerne udpeges af Molios direktion.

Medlemmerne er:

Hent kommissoriet for Molios Faglige Advisory board her

Faglig Advisory NY