Contech 960X540
Projekt ConTech

Velkommen til Projekt ConTech

I forsommeren 2020 indledte Industriens Fond, Realdania og Molio et ambitiøst samarbejde om at øge produktivitet og bæredygtighed i byggebranchen gennem øget digitalisering og brug af ny teknologi. Her kan du læse mere om etableringen af Projekt ConTech og du kan følge dets udvikling.

Ideen til projekt ConTech er opstået efter Molios løbende dialog med flere af byggeriets aktører og har til formål at løfte produktivitet og bæredygtighed.

Målet er at skabe et unikt læringssted for branchen og en fælles udviklingsplatform, hvor byggeriets parter sammen kan udvikle og eksperimentere med nye måder at benytte data, algoritmer og teknologi til at skabe fremtidens byggeri – et mere bæredygtigt byggeri.

Her på siden kan du læse mere om etableringen af Projekt ConTech samt følge projektets udvikling.

Se også filmen herunder om Projekt ConTechs arbejde med at fremme teknologi i byggeriet.

Målet med Projekt ConTech er at skabe et unikt læringssted for branchen. Det skal samtidig fungerer, som en fælles udviklingsplatform, hvor byggeriets parter sammen kan udvikle og eksperimentere med nye måder at benytte data, algoritmer og teknologi til at skabe fremtidens byggeri – et mere bæredygtigt byggeri.

Projekt ConTech er ikke en konkurrent til de initiativer, der allerede er, men har derimod til formål at favne og samarbejde med de eksisterende aktører over hele Danmark.

Ideen til projekt ConTech er opstået efter Molios løbende dialog med flere af byggeriets aktører. 

I juni 2020 igangsatte Projekt ConTech en forundersøgelse for at afdække, hvordan man bedst faciliterer udbredelsen af digitalisering og ny teknologi i alle dele af byggeriet.

Undersøgelsens resultater offentliggøres i tre rapporter: et litteraturreview, en kortlægning af relevante nationale og internationale brancheinitiativer samt en omfangsrig field-research blandt virksomheder på tværs af værdikæden. Der er i forbindelse med forundersøgelsen gennemført en række valideringsworkshops med topledelserne på tværs af brancheorganisationer og virksomheder, videnspersoner samt digitale spydspidser.

Det fulde overblik over forundersøgelsens resultater udgives i tre rapporter. Som følge af forundersøgelsens konklusioner bestemmes projektet overordnede retning og det konkrete arbejde i projekt ConTech kan for alvor påbegyndes.

I samarbejde med:

Logo Sponsor Realdania
Industriens Fond Contech 1920X1080