Pressemeddelelse

Nyt projekt sikrer kompetencer til bæredygtigt byggeri

Der er både miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter af bæredygtigt byggeri, som er vigtige at fremme. Molio arbejder for at styrke udviklingen og udbredelsen af bæredygtighed i hele byggeriet, og har netop vundet et udbud på en række kurser i ”Vækstrettet Kompetenceudvikling” - et EU-støttet projekt i BYG FYN, som udvikler byggebranchens kompetencer inden for bl.a. bæredygtigt byggeri.

Der er både miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter af bæredygtigt byggeri, som er vigtige at fremme. Molio arbejder for at styrke udviklingen og udbredelsen af bæredygtighed i hele byggeriet, og har netop vundet et udbud på en række kurser i ”Vækstrettet Kompetenceudvikling” - et EU-støttet projekt i BYG FYN, som udvikler byggebranchens kompetencer inden for bl.a. bæredygtigt byggeri.

Med regeringens mål om at nedbringe CO2-udledningen med 70 % i 2030, skal byggebranchen opstille konkrete løsninger i et hæsblæsende kapløb mod tiden. Det kræver nye kompetencer i hele byggeriets værdikæde.

– Markedet for bæredygtigt byggeri er i kraftig vækst, og vi oplever en stor efterspørgsel på kompetenceløft fra byggevirksomhederne. Det handler både om de meget tekniske emner, og hvordan man som byggevirksomhed kan arbejde med forretningsmodeller og sælge sine produkter og ydelser, siger Birgitte Junge, forretningsudvikler i BYG FYN, som har fået midler fra EU’s Socialfond til projektet ”Vækstrettet Kompetenceudvikling”.

Projektet har til formål at skabe vækst via formidling af kompetenceudviklingsforløb til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark inden for bl.a. bæredygtigt byggeri.

Samarbejde om bæredygtige kompetencer

Ligesom BYG FYN arbejder Molio – Byggeriets Videnscenter på at fremme bæredygtigheden på tværs af hele byggeriets værdikæde, gennem digitalisering, samarbejde og videndeling.

Blandt andet har Molios kursusafdeling særligt fokus på at udvikle kompetencegivende forløb, som sætter bæredygtigheden på dagsordenen. Og det er netop Molios kursustilbud, som BYG FYN nu har peget på til deres projekt.

Molios og BYG FYNs formål med kursusrækken er at støtte byggeriets virksomheder i en mere bæredygtig udvikling og til at blive mere konkurrencedygtige inden for bæredygtighed.

BYG FYN har haft særligt fokus på, at der nu bliver udbudt helt nye kurser inden for salg:

– Mange af de virksomheder, vi er i kontakt med i projektet, har efterlyst uddannelsesforløb inden for salg af rådgivningsydelser og materialer til bæredygtigt byggeri. Men det har ikke være muligt at finde eksisterende kursustilbud, som matchede efterspørgslen. Derfor er vi glade for, at Molio har budt ind med et godt koncept og et stærkt hold af undervisere, siger Birgitte Junge.

Alle kan deltage på kurserne, men små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har mulighed for at få dækket op til halvdelen af prisen gennem BYG FYNs EU-projekt ”Vækstrettet Kompetenceudvikling”.