Molio Prisdata

Derfor skal du bruge 2022-priser i dine kalkulationer

De priser, du sætter ind i din priskalkulation, skal være så realistiske som muligt. I en tid med store prisstigninger er dette dog nemmere sagt end gjort - blandt andet fordi erfaringsbaserede priser sjældent slår til. Uanset om du laver prisoverslag eller beregner tilbud er der nu hjælp at hente med byggeriets opdaterede 2022-priser - udgivet både i trykte prisbøger og digitalt.

Godt nyt for branchen at Molio Prisdata har opdateret byggeriets priser til 2022-priser. Det gælder både priserne i de trykte prisbøger og i prisdatabaserne, der ligger til grund for kalkulationsløsningerne i Priskalk og Sigma. De, der kalkulerer priser til fx overslagsberegninger eller i forbindelse med tilbudsgivning, kan derfor nu bruge branchens samlede, opdaterede produktpriser.

People

- Den prisudvikling og den ustabilitet vi alle oplever for tiden gør, at vi er ekstra glade for, at det er lykkedes os at udkomme med 2022-priserne tidligere, end vi plejer. Det tror jeg mange i branchen vil få gavn af nu, hvor det er vigtigere end nogensinde, at man bruger opdaterede priser, siger Mads Parnov Bysted, produktchef for Molio Prisdata.

Læs mere om prisudviklingen og om hvordan du kan håndtere den som rådgiver eller udførende

Store mængder prisdata er opdateret

Det er ikke i sig selv revolutionerende, at Molio opdaterer byggeriets priser. Det er nu sket i næsten 50 år. Men i år er de trykte prisbøger for 2022 udgivet væsentligt tidligere, end hidtil. I alt flyder data på mere end 600.000 byggevarer , mere end 10.000 ressourcer (materialer, løn og leje) og 38.000 fagdele mellem ”hænderne” på teamet i Molio Prisdata:

- For at alle vores prisbøger og prisdatabaser får den størst mulige volumen og også den størst mulige troværdighed, så indsamler, sorterer og validerer vi i afdelingen enorme mængder af data. Det giver også os selv mulighed for at følge godt med i prisudviklingen og få historikken med, siger Mads Parnov Bysted og forklarer:

- Figuren ovenfor afspejler de meget store prisstigninger i 2021, angivet som procentvis udvikling mellem udgivelserne, som vi har oplevet på materialer som polystyren, stål og træ [rød, mørkeblå, grøn, lyseblå]. Men figuren viser også, at prisstigningerne varierer meget fra produkt til produkt og at der også er priser, der har stabiliseret sig i forhold til tidligere [lilla].

- Historisk kan vi se, at prisstigningerne fra 2018 til 2020 med få undtagelser har været relativt stabile. Derfor har man tidligere i højere grad kunnet bruge egne erfaringstal fra projekter og tilbud. Det skal man passe på med i dag, siger Mads Parnov Bysted og understreger, at uanset om man bruger de opdaterede 2022-priser fra Molio Prisdata eller ej, så bør man altid forholde sine kalkulationer til det aktuelle byggeomkostningsindeks, som netop er et indekstal, der er baseret på et gennemsnit.

Byggeomkostningsindekset fra Danmarks Statistik kan findes på Molio.dk og du kan også læse mere om hvordan man bruger indekstal i sin beregning.

FAKTA

I Figuren ovenfor er benyttet BMP (Brutto Materiale Pris), BMP er forkortelse for BruttoMaterialePrisen. BMP består af NettoMaterialePrisen (NMP) plus 10 % til avance (fortjeneste, salær). NMP er den pris, som en mindre håndværksmester kan indkøbe til (dvs. fratrukket den rabat, vedkommende normalt vil kunne opnå) inklusive leveringsomkostninger og evt. materialeavance tillagt merforbrug til overlæg, vederlag, komprimering (fx af grus) mv. samt spild (op til 10 %). BMP er angivet for den mellemste mængde.

Læs mere om prisudviklingen  
Læs mere om alle Molio Prisdata