Alle nyheder

Høring: udkast til bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter

Nyhed fra Byggedata: Energistyrelsen har på baggrund af arbejdet med en styrket energimærkningsordning revideret bekendtgørelse af Håndbog for energikonsulenter. Udkastet er nu sendt i høring.

Energistyrelsens retningslinjer for energikonsulenter fremgår af 'Håndbog for energikonsulenter'.

Energi-, forsynings- og klimaministeren igangsatte i 2018 en indsats, som skal styrke energimærkningsordningen for bygninger.

Som led i denne indsats skal der foretages ændringer af både bekendtgørelsen om Håndbog for Energikonsulenter og bekendtgørelsen om energimærkning af bygninger.

Energistyrelsen har nu sendt udkast til ny bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2019) i høring.

Energistyrelsen anmoder om eventuelle bemærkninger til udkastet senest fredag den 26. april 2019.

Find alt om høringen her

Kilde: Molio Byggedata