Alle nyheder

Ny udgave af DS 428 om brandsikring af ventilation

Nyhed fra Byggedata: Dansk Standards norm for brandsikring af byggeri har gennemgået en revision, som bl.a. har opdateret den ift. den tekniske udvikling, ny byggeskik og europæiske standarder
People

Formålet med normen for brandsikring af ventilationsanlæg er at sikre, at mekaniske ventilationsanlæg indrettes, udføres og vedligeholdes på en sådan måde at risikoen for brands opståen, udvikling og spredning som følge af at anlægget minimeres.

Normen indeholder bestemmelser vedrørende projektering, udførelse, afprøvning og drift af mekaniske ventilationsanlæg. 

Formålet med revisionen af DS 428:2011 har været at opdatere indholdet i forhold til den tekniske udvikling, nye erfaringer og ændrede byggeskikke (tættere og højere byggeri), samt at implementere nye europæiske standarder på området.

Standarden indeholder en række krav, som retter sig mod opnåelse af en i brandteknisk henseende forsvarlig sikkerhed og funktion af ventilationsanlæg.

I forhold til den tidligere udgave, er denne standard endvidere udvidet til også at omfatte

  • brandsikring af fraluftsanlæg fra industrilignende processer og oplag
  • garageanlæg for fjernelse af giftige og eksplosive dampe
  • mekanisk røgudluftning af hensyn til redningsberedskabets indsatsmuligheder.

Kravene er i størst muligt omfang funktionelt betingede og baseret på seneste tekniske og videnskabelige viden. Og i standarden forekommer henvisninger til danske og internationale standarder.