Alle nyheder

Ny version af Standardværdikatalog for energibesparelser

Nyhed fra Byggedata: Kataloget er et led i aftalen om energiselskabernes energispareindsats og anvendes i forbindelse med gennemførelse af energibesparende tiltag, hvor der med fornuft kan anlægges gennemsnitsbetragtninger.

En standardværdi er den energibesparelse, som et net- og distributionsselskab i forbindelse med en konkret energimæssig aktivitet aktivt kan medregne til opfyldelse af deres energispareforpligtigelse.

Ideen bag standardværdikataloget er at forenkle og simplificere opgørelsen af de realiserede energibesparelser.

Grundlaget for standardværdierne er et fagligt velkvalificeret bud på de energibesparelser, der opnås på grund af en aktivitet.

Værdierne er primært tænkt anvendt i forbindelse med besparelser i boliger.

Hent kataloget her

Kilde: Molio Byggedata

I Molio Byggedata finder du hele byggebranchens lovstof, anvisninger, standarder, vejledninger og andre væsentlige dokumenter samlet i ét overskueligt søgeværktøj. Læs mere her.