Nye kendelser om MgO-plader

Nyt i Byggedata: Der er afsat nye kendelser i sager om de omdiskuterede MgO-vindspærreplader.
People

Den 30. april 2019 afsagde voldgiftsretten en ny kendelse vedrørende MgO-vindspærreplader.

Kendelsen frifinder en entreprenør, der havde anvendt de såkaldte MgO-plader i et byggeri.

Voldgiftsnævnet fandt, at entreprenøren havde handlet i overensstemmelse med byggetidens viden, da han i sommeren 2014 traf beslutning om at anvende MgO-pladerne i byggeriet.

Med parternes godkendelse kan kendelsen nu læses i anonymiseret form.

Læs kendelsen her

Entreprenører frifindes

Den 7. maj 2019 afsagde voldgiftsretten endnu en kendelse vedrørende MgO-vindspærreplader.

Også her blev totalentreprenøren frifundet, da voldgiftsretten afgjorde, at en totalentreprenørs projektering og brug af MgO-plader i danske byggerier efter den 27. december 2013 er en entrepriseretlig udviklingsskade.

Denne kendelse kan tilsvarende læses i anonymiseret form med parternes godkendelse.