Byggedata

Nyt fra Byggedata - Hold dig orienteret

Her kan du følge med i de seneste og væsentligste opdateringer af lovgrundlaget og af det øvrige almentekniske fælleseje inden for byggeriet.

Oversigten her på siden er ikke udtømmende, men den er et udpluk af de seneste væsentlige lovopdateringer samt opdateringer af anvisninger, rapporter, vejledninger og meget andet, som du kan finde i Byggedata.

Nogle publikationer har du fri adgang til - andre har du kun adgang til med et abonnement til Byggedata.
Ønsker du en ugentlig opdatering fra Byggedata kan du tilmelde dig Byggedata Nyhedsmail.

Væsentlige opdateringer i uge 5 og 6

Rapport Build
BUILD rapport 2021:05

Ny viden om boligmiljø og socialt liv i danske højhuse

Rapporten `Boligliv i Højden - ny viden om boligmiljø og socialt liv i danske højhuse´ undersøger, hvad beboerne oplever som kvaliteter og gener ved at bo højt, og hvordan det sociale liv fungerer i nye højhuse. Rapporten bidrager dermed til debatten med ny viden om beboernes hverdagsliv i højden.

Download rapport
DBI Varslingsanlaeg
DBI Retningslinje 024

Varslingsanlæg - Projektering, installation og vedligeholdelse

Retningslinjen angiver mindstekrav til projektering, installation og vedligeholdelse af automatiske varslingsanlæg. Formålet med retningslinjen er at sikre en passende teknisk kvalitet af udførelsen af denne type brandsikringsanlæg, til gavn for både anlægsejere og myndigheder.

Køb retningslinjen
Lcaipraksis
LCA i praksis

Introduktion og eksempler på livscyklusvurderinger i byggeprojekter

Denne publikation har til formål at give rådgivere og andre interesserede i byggebranchen en introduktion og praktisk viden om livscyklusvurdering (LCA) i byggeri. Publikationen bygger på LCA-kravet i den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK), som blev lanceret af Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen i maj 2020.

Download publikation
Revision af Vejledning

Bebyggelsesregulerende bestemmelser i BR18

Denne vejledning vedrører de bebyggelsesregulerende bestemmelser i BR18. Med BR18 blev kommunernes opgave med at foretage teknisk byggesagsbehandling ændret pr. 1. januar 2018. Ændringen betyder, at kommunalbestyrelsen ikke fremadrettet i forbindelse med byggesagsbehandlingen skal foretage en vurdering af de tekniske løsninger, der er valgt i byggeriet.

Forside Ens Rapport
Energistyrelsen

Mere data skal fremme mere energieffektive bygninger

Der er store potentialer for at effektivisere energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse. Det kan dog være en udfordring at sammensætte et godt datagrundlag til at identificere potentialerne og målrette indsatsen mod de bygninger og tiltag, hvor det giver størst effekt. Derfor bliver der nu, som et forsøg, etableret en såkaldt bygningshub, der samler de relevante data.

Download rapport
Miljoestyrelsen
Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 2159

Økonomisk analyse

Økonomisk analyse af tilsynsopgaver relateret til de bestemmelser, der er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens kap. 6. Analysen omfatter herudover ressourceforbrug til administrative opgaver om klassificering, anmeldelser og anvisning af affald.

Download analyse