Nytår

Godt nytår fra Molio

Så fik vi sat punktum for 2020 – et anderledes og udfordrende år, der både har kostet os meget og lært os meget. Heldigvis har bygge- og anlægsbranchen generelt klaret sig godt igennem krisen, og der har været både vilje til og interesse for at gå nye, digitale veje i erkendelsen af, at det er det, der skal til for at øge produktiviteten og bæredygtigheden i branchen.
People

Et Nyt Molio med udvikling af den stærke kerne

Molio har i det forløbne år arbejdet efter vores strategi, Et Nyt Molio. Vi har haft fokus på at udvikle vores stærke kerne og på at levere viden, data og standarder, der er med til at øge kvaliteten, effektiviteten og samarbejdet på tværs af bygge- og anlægsbranchen.  

Molios digitale værktøjer er en vigtig del af den stærke kerne. I 2020 er værktøjerne løbende udvidet og opdateret med nye funktionaliteter. Dette er sket i tæt samarbejde med Molios brugergrupper og aktive netværk i branchen, som sikrer, at værktøjerne bygger på faglighed, viden og på solide erfaringer.

Vores første større lancering i 2021 bliver Molio Prisdatas nye, brugervenlige browserløsning, som vil gøre arbejdet med kalkulationer nemmere og mere intuitivt. Og til april lancerer vi en af de helt store satsninger nemlig en ny struktur i Beskrivelsesværktøjet. Den vil gøre arbejdet med beskrivelserne smidigere og det bliver nemmere at tilpasse beskrivelserne til det enkelte projekt og den aktuelle udbudsform. Alt sammen med det formål at øge produktiviteten og styrke samarbejdet på tværs af byggeriet.

En anden af Molios kerneaktiviteter er byggefaglige kurser og uddannelser. Molio Kurser har i 2020 været udfordret af covid-19-restriktionerne. Men heldigvis er interessen fra jer i branchen stor for Molios kurser og uddannelser og kursuskataloget for 2021 har særligt fokus på at styrke kompetencerne inden for bæredygtighed og digitalisering. Molios forlag har oplevet fremgang i 2020 som udtryk for, at faglig viden i det trykte bog-format eller som e-bog også bruges flittigt i branchen.

Til gengæld har Molios konferencecenter, HUSET Middelfart, været hårdt ramt i 2020. Det siger sig selv. Her har vi arbejdet hårdt for løbende at tilpasse os de omskiftelige vilkår. Nu glæder vi os til snart at modtage (mange) gæster igen, og til at kunne levere den suveræne service, som vores gæster og kunder plejer at sige, kendetegner HUSET. HUSET’s byggeudstilling har haft et rigtigt godt 2020. Boligejernes interesse for at investere i egen bolig og deres behov for ny inspiration og rådgivning har været stor i 2020. Det ser vi frem til fortsætter i 2021.

Molios centrale rolle i branchen er styrket

Udover at udvikle Molios kendte kerneprodukter arbejder vi løbende på at styrke rollen som samlende aktør i branchen, og på at bidrage væsentligt til branchens digitalisering og produktivitet. En række spændende samarbejder, projekter og co-creations er etableret i 2020 og vil fortsat være på vores dagsorden i 2021:

  • ConTech Lab blev etableret i 2020 med funding fra Industriens Fond og Realdania og bred opbakning fra branchens virksomheder. ConTech Lab er branchens nye fælles sted for at afprøve ny teknologi, digitalisering og nye måder at samarbejde på i konkrete byggeprojekter med bæredygtighed i fokus. Her i starten af det nye år vil de første, konkrete pionérprojekter blive sat i gang med inddragelse og deltagelse på tværs af værdikæden. 
  • Tech for Topledere opstod i et samarbejde med DI Byg, HD Lab og Implement Consulting Group med fokus på teknologi og forretning. I 2020 startede 25 topledere fra branchen på programmet. Dette initiativ viderefører vi i 2021 for flere topledere.

  • Et godt og bredt samarbejde mellem DiKon, BIM7AA og Molio har resulteret i, at branchen nu har fået fælles bygningsdelsspecifikationer og dermed et fælles grundlag for arbejdet med bygningsdele i de digitale bygningsmodeller – et fælles sprog.

  • Bygherreforeningen og Molio har i 2020 i fællesskab undersøgt byggebranchens udfordringer med udbud med mængder. Denne opgave var udbudt af TBST og har resulteret i en spændende rapport med tre konkrete anbefalinger  til en ny fælles, fremadrettet praksis inden for udbud med mængder.
  • I 2020 var Molio også partner på AEC Hackathon i Bloxhub, hvilket vi ser frem til igen i slutningen af oktober 2021 og vi er pionér og partner i projekt Byggeriets Blockchains.

Flere og flere af disse inddragende samarbejder foregår digitalt. Vi har derfor for nylig opbygget Molios eget permanente studio med sofaer, lys, lyd og godt kameraudstyr. Så vi er klar til meget mere af den slags også i 2021 😉. Alt sammen med fokus på at øge viden og produktiviteten i byggeriet.

Internationale standarder og fælles fodslag i branchen

I begyndelsen af 2020 etablerede Molio buildingSMART Danmark, som et datterselskab. I buildingSMART-regi har vi afholdt en større international konference, udgivet IFC-vejledninger og skabt et stærkt advisory board, der hjælper os med at holde fast i branchens forretningsmæssige perspektiver. I 2021 vil der fortsat blive arbejdet hårdt på at fremme brugen af åbne internationale standarder og filformater, så byggeriet bliver endnu bedre til at bruge og udveksle data på tværs af værdikæden. Derved styrker vi både det brede samarbejde på tværs af byggeriet i Danmark og på tværs af landegrænser. 

Så meget desto vigtigere er det, at Molio og Dansk Standard sammen og med alle byggeriets brancheorganisationer i ryggen har igangsat et fælles arbejde om BIM-standardisering. Det glæder vi os til at være med til at facilitere i det nye år.

Med disse ord vil jeg ønske dig et godt og lykkebringende nytår. Jeg ser frem til et spændende 2021 med nye samarbejder, projekter og initiativer, der kan skubbe på den digitale transformation og øge produktiviteten i byggeriet.

Du er velkommen til at tage fat i mig, hvis du vil bidrage og deltage i dette arbejde. Eller har andre gode input til Molios arbejde.

Venlig hilsen

Christina Hvid
Adm. direktør

Molio