Byggedata

Nyt fra Byggedata - Hold dig orienteret

Her kan du følge med i de seneste og væsentligste opdateringer af lovgrundlaget og af det øvrige almentekniske fælleseje inden for byggeriet.

Oversigten her på siden er ikke udtømmende, men den er et udpluk af de seneste væsentlige lovopdateringer samt opdateringer af anvisninger, vejledninger, som du kan finde i Byggedata.

Nogle publikationer har du fri adgang til - andre har du kun adgang til med et abonnement til Byggedata.
Ønsker du en ugentlig opdatering fra Byggedata kan du tilmelde dig Byggedata Nyhedsmail.

Væsentlige opdateringer i uge 3 og 4

BR18 Vejledning 260 Nyt Logo
Vejledning

BR18 - opdateret vejledning

Vejledning om bygningsreglementets kapitel 8 - byggeret og helhedsvurdering, kapitel 20 - ubebyggede arealer ved bebyggelse og kapitel 23 - beregningsregler
Denne vejledning vedrører de bebyggelsesregulerende bestemmelser i BR18 og henvender sig særligt mod kommunale byggesagsbehandlere, men kan også benyttes af andre aktører herunder rådgivere og bygningsejere.

41Bd 26777804 400
Vejledning

Brandforhold på skoler

Manglende viden om brandforhold og sikkerhed på skoler øger risikoen for brand. Denne vejledning fra BFA kan være et godt grundlag for at forbygge brand og giver råd og anbefalinger om forebyggelse, sikring og organisering af ansvaret omkring forebyggelse af brand på skolen.

Gå til vejledning
LCCbyg

Ny version 3.2 af LCCbyg

Den nye version af LCCbyg byder på flere nyheder, bl.a. nye skabeloner til DGBN byområder og almene boliger med skabeloner og eksempler. Derudover er der kommet flere nye funktioner som fx en lommeregner til brug ved inddatering, samt mulighed for direkte eksport af tabeller til regneark.

Download LCCbyg
Build2021 03
BUILD RAPPORT 2021:03

Fysisk omdannelse i udsatte boligområder

- En undersøgelse om at styrke beboernes tryghed og forebygge kriminalitet. Den nye undersøgelse viser, at det kan være effektfuldt at lave fysiske forandringer i udsatte boligområder. Tryggere beboere og bedre omdømme er nogle af de positive resultater, som kan ses efter, at to udsatte boligområder i Aarhus og Nordsjælland er blevet fornyet og omdannet.

Gå til undersøgelse
DSEN206DKNA2020
Dansk Standard - EN

Ny standard på engelsk om beton

Beton – Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse – Regler for anvendelse af EN 206 i Danmark.
DS/EN 206 DK NA:2020 indeholder de supplerende krav og præciseringer til DS/EN 206, der er nødvendige for at kunne anvende denne i Danmark. De to standarder kan derfor kun anvendes som et samlet hele og ikke separat.

National Strategi
National strategi

Strategi for bæredygtigt byggeri

Der skal bygges mere bæredygtigt i fremtiden og for at fremme en grønnere udvikling, lancerer regeringen nu sit udspil til en strategi for bæredygtigt byggeri.
Udspillet indeholder initiativer målrettet klimavenligt byggeri og anlæg, herudover skal erfaringsgrundlaget for bæredygtigt byggeri styrkes, hvilket på sigt skal bidrage yderligere til den grønne omstilling af sektoren.

Se strategien