Byggedata

Nyt fra Byggedata - Hold dig orienteret

Her kan du følge med i de seneste og væsentligste opdateringer af lovgrundlaget og af det øvrige almentekniske fælleseje inden for byggeriet.

Oversigten her på siden er ikke udtømmende, men den er et udpluk af de seneste væsentlige lovopdateringer samt opdateringer af anvisninger, vejledninger, som du kan finde i Byggedata.

Nogle publikationer har du fri adgang til - andre har du kun adgang til med et abonnement til Byggedata.
Ønsker du en ugentlig opdatering fra Byggedata kan du tilmelde dig Byggedata Nyhedsmail.

Væsentlige opdateringer i uge 45 og 46

Programopdatering

Ny version af LCAbyg

Programmet er et værktøj til livscyklusvurdering (LCA), som er en beregning af bygningers miljøprofil og ressourceforbrug. Den nye version LCAbyg 5 indeholder blandt andet en ny brugergrænseflade, et nyt design, søgefunktion og beregningsmuligheder. Du vil også kunne hente en brugervejledning til LCAbyg V5.
Login via lcabyg.dk.

Gå til LCAbyg
Bekendtgørelse

Gebyrbeløbet er trukket ud af bekendtgørelsen vedrørende Huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen omfatter ejendomme som nævnt i § 1 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.  I seneste version af bekendtgørelsen, er tilføjet en ændring, der medfører at det konkrete gebyrbeløb pr. udarbejdet tilstandsrapport ikke længere fremgår direkte af bekendtgørelsen, men derimod af Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Gå til bekendtgørelsen på retsinfo.dk
Armeringsarbejde
Branchevejledning

Armeringsarbejde

Denne branchevejledning samler de vigtigste sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med armeringsarbejde.

Gå til vejledning
Væsker Beredskabsstyrelsen
Vejledning

Vejledning om brandfarlige og brændbare væsker

Beredskabsstyrelsen har udgivet denne vejledning til forståelse og uddybelse af visse bestemmelser i bekendtgørelse 1639 af 6. december 2016 og de tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker som er bilag 1 i bekendtgørelsen. Vejledningen er nu blevet opdateret og kan ses her.

Gå til vejledning
BUILD Træibyggeriet
BUILD Rapport 2020:25

Anvendelse af træ i byggeriet - Potentialer og barrierer

I denne rapport formidles resultaterne fra et projekt, der har til formål at samle eksisterende viden om fordele og ulemper ved træbyggeri og at gøre status over omfanget af træbyggeri i Danmark. Ud fra denne status beskrives potentielle gevinster ved øget anvendelse af træ i byggeriet og de fordele og udfordringer, der kan være ved at øge brugen af træ i dansk byggeri.

Gå til rapport