Brugergrupper i Molio som har med byggeriet at gøre
Udviklingsprojekter

Fremtidens standarder udvikles nu

Bliv en del af vores brugergrupper og vær med til at sætte dagsordnen for byggeriets udvikling af standarder, best practice og udviklingsprojekter. 

I samarbejde med fagfolk fra alle dele af byggebranchen udvikler vi fælles standarder og retningslinjer, som understøtter samarbejdet i branchen.

Hvem får gavn af udbyttet
Udviklingsarbejdet foregår i brugergrupper og koordineres af Molios faglige advisory board. Arbejdet har til hensigt at præsentere jer for de nyeste teknikker og best practises. Vi inddrager et bredt snit af branchens aktører for at sikre projektmateriale af høj kvalitet.

Hvem deltager
Alle kan bidrage til udviklingen ved enten at stille forslag til projekter eller ved at indgå i de relevante projektgrupper. 

Finansiering
Udviklingsarbejdet finansieres primært af Molio samt ekstern og med-finansiering fra projektdeltagere.

Kontakt os på info@molio.dk, hvis du har idéer til nye projekter eller er interesseret i et eller flere af de projekter, der er beskrevet nedenfor.

Produkt Anvisninger 2 2000X1333

Ny struktur for Molios beskrivelsesværktøj

Beskrivelse:
Overordnet opgradering af værktøj med fokus på bl.a. bygningsdelsbeskrivelser, funktionsudbud samt egenskaber.

Status: 
Revideret tidsplan for ny struktur udarbejdes i samarbejde med arbejdsgruppe og foreligger ultimo maj 2019.

Slutdato:
Ultimo 2020

Projektleder:
Kim Streuli, Molio

Ny struktur for beskrivelser
Materialer Ventilation 2000X1331

Forprojekt for publikation vedrørende projekteringsansvar for installationer

Beskrivelse:
Projektet skal afklare perspektiverne for udarbejdelse af en eller flere publikationer vedr. fordeling af projekteringsansvar inden for installationsområdet. Det er hensigten, at dette projekt vil danne grundlag for ansøgninger om ekstern funding af det egentlige udviklingsarbejde af publikationen.

Status: 
Projektbeskrivelse og ansøgning til er ved at blive færdiggjort til fremsendelse.

Slutdato: 
Ikke fastlagt

Projektleder: 
Ikke udpeget

Materialer Beton 1

Opdatering af A113 vedr. projekteringsansvar for betonelementer

Beskrivelse:
Publikationen A113 fra 2005 bliver opdateret med henblik på at inkorporere de senere års udvikling mht. bl.a. CCS informationsniveauer og aftaleværktøjer. 

Status: 
Der har været gennemført en høring, der giver anledning til væsentlige rettelser. Høringsrunde 2 med høringsparter kan ikke udelukkes.

Slutdato: 
2020-03-31

Projektleder: 
Bent Feddersen, Rambøll

Wireframe Home 4 2000X1500

Vejledning | digitalisering af eksisterende forhold

Beskrivelse:
Udarbejdelse af vejledning der kan anvendes af rådgivere, der skal levere ydelse 9.8 Digitalisering af eksisterende forhold i henhold til YBL 2018. Vejledningen skal være afstemt med de forventninger til informationsindhold og datastruktur, som de bygherrer, der bestiller ydelsen, har.

Status:
Projektet er i en fase, hvor vi er ved at indsamle input fra rådgivere og bygherrer. Molio har p.t. dialog med primært Bygningsstyrelsen og Bygherreforeningen men input fra andre er meget velkomment.

Slutdato: 
Ikke fastlagt

Projektleder: 
Ikke fastlagt

Teams Collab 2000X1335

Opdatering af publikation vedr. IKT-roller

Beskrivelse:
Molios publikation om IKT-roller opdateres med henblik på at inkludere roller hos udførende, leverandører samt byg- og driftsherrer.

Status: 
Rollers tilhørsforhold til ydelser i YBL18 skal afklares. Klargøres til høring ultimo maj.

Slutdato: 
2020-12-31

Projektleder: 
Allan Schiøtz, Molio

IKT-roller
Arkitekt Computer Byggeplads 1 2000X1333

Egenskaber

Beskrivelse:
Der er mange kilder til fejl og misforståelser i forhold til tilblivelsen og driften af bygværker. En af disse er mangel på entydige data om objekters egenskaber og bygværkets informationer. Samarbejdsparter på selvsamme byggesag kan forstå og definere egenskaber og værdier forskelligt og dermed udveksle centrale data, der er ufuldstændige eller misvisende.

Status: 
Produktets funktionalitet er ved at blive specificeret i samarbejde mellem leverandør og Molio.

Slutdato: 
1. oktober 2020

Projektgruppe:
Tór∂ur Áki Jacobæus, Molio, Annette Due, Molio og Jørn Vibe Andreasen, Molio

Egenskaber
Arkitekt Computer Desk 2000X1125

Opdatering af Måleregler

Beskrivelse:
Opdateringen har til formål at udbygge CCS måleregler med yderligere måleregler, der er blevet efterlyst af brugerne i de 4 år, der er gået siden de oprindelige måleregler blev udgivet. Derudover vil en række praktiske spørgsmål i forhold til anvendelse og samspil med bygningsmodelleringssystemer blive behandlet.

Status:
Projektet er ved at blive specificeret i samspil mellem projektgruppen, Molio og praktikere fra både projekterende og udførende parter i branchen.

Slutdato: 
Ikke fastlagt

Projektgruppe: 
Tore Hvidegaard, 3dbyggeri og Simon Andreas Arnbjerg, Arkitema

Opdatering af Måleregler