Udviklingsprojekter

Egenskaber

Beskrivelse:

Der er mange kilder til fejl og misforståelser i forhold til tilblivelsen og driften af bygværker. En af disse er mangel på entydige data om objekters egenskaber og bygværkets informationer. Samarbejdsparter på selvsamme byggesag kan forstå og definere egenskaber og værdier forskelligt og dermed udveksle centrale data, der er ufuldstændige eller misvisende.

Molio Egenskaber skal give hele byggeriets værdikæde den første, samlede oversigt over standardiserede egenskaber for alle typer objekter. Det betyder, at egenskabsdata kan udveksles entydigt og er identificerbare gennem alle byggeriets faser og processer uafhængigt af projektparternes forskelligheder.

Status:

Produktets funktionalitet er ved at blive specificeret i samarbejde mellem leverandør og Molio

Slutdato:

Endnu ikke fastsat

Projektgruppe:

Tór∂ur Áki Jacobæus, Molio, Annette Due, Molio og Søren Spile.