Udviklingsprojekter

Opdatering af publikation vedr. IKT-roller

Beskrivelse:

Molios publikation om IKT-roller opdateres med henblik på at inkludere roller hos udførende, leverandører samt byg- og driftsherrer.

Status:

Rollers tilhørsforhold til ydelser i YBL18 skal afklares. Klargøres til høring ultimo maj.

Slutdato:

Endnu ikke fastsat

Projektleder:

Allan Schiøtz, Molio