Udviklingsprojekter

Opdatering af Måleregler

Beskrivelse:

Opdateringen har til formål at restrukturere målereglerne, så de passer ind i alle klassifikationssystemer.
I processen inkluderes de måleregler, som er efterspurgt af branchen (dem som mangler).

Status:

Projektet  er så småt ved at være klar til en intern høring i Molios brugergrupperne (februar 2021) og derefter vil målreglerne sendes i ekstern høring.

Slutdato:

Ikke fastlagt

Projektgruppe:

Tore Hvidegaard, 3dbyggeri og Simon Andreas Arnbjerg, Arkitema