Udviklingsprojekter

Opdatering af Måleregler

Beskrivelse:

Opdateringen har til formål at udbygge CCS måleregler med yderligere måleregler, der er blevet efterlyst af brugerne i de 4 år, der er gået siden de oprindelige måleregler blev udgivet. Derudover vil en række praktiske spørgsmål i forhold til anvendelse og samspil med bygningsmodelleringssystemer blive behandlet.

Status:

Projektet er ved at blive specificeret i samspil mellem projektgruppen, Molio og praktikere fra både projekterende og udførende parter i branchen.

Slutdato:

Ikke fastlagt

Projektgruppe:

Tore Hvidegaard, 3dbyggeri og Simon Andreas Arnbjerg, Arkitema