Job

Økonomichef

Vil du være med til at løfte en allerede veldrevet økonomifunktion i en kommercielt drevet fond, der kontinuerligt nytænker deres forretning? Vil du yde relevant sparring til ledelsen i forbindelse med fremtidige muligheder og optimering af eksisterende forretningsenheder?

Basico hjælper os med ansættelsesprocessen. Har du spørgsmål, eller ønsker du at drøfte dine muligheder i stillingen, er du derfor velkommen til at kontakte Partner Morten Bille på 2510 2233 eller Senior Recruitment Manager Gitte Hjortskov Larsen på 2510 2217.

Søg stillingen her

Molio søger vi en ny økonomichef. Du vil blive en del af ledelsesgruppen og samtidig en central sparringspartner for hele ledelsen, hvor du skal levere fagligt input med henblik på udvikling af forretningen.
Du vil få et bredt ansvar med fokus på regnskabs- og økonomifunktionen, herunder ledelsesansvar for teamet. I stillingen vil du referere til den administrerende direktør.

Du får en alsidig hverdag

Du vil have et stort fokus på at udarbejde og fremlægge regnskab samt sikre en rettidig og kvalitetsfyldt rapportering for fonden samt datterselskab. Samtidig med dette er nytænkning, løsningsforslag og sparring til forretningen helt centralt for at imødekomme den ambitiøse strategiske målsætning for fremtiden.
Du vil ligeledes skulle have et stort fokus på automatisering, procesoptimering samt data for at skabe større transparens på tværs af organisationen. På sigt får du ansvaret for opbygning af BI-platform samt implementering af et nyt ERP-system.

Du brænder for at arbejde med:

  • Udarbejdelse af kvartals- og årsregnskab, herunder beregning af skattepligtig indkomst og udarbejdelse af selvangivelse for fonden samt datterselskab
  • Ledelsesrapportering i forbindelse med deltagelse i bestyrelsesmøder
  • Udarbejdelse af business cases, scenarieanalyse og lignende i forbindelse med rollen som sparringspartner for ledelsen
  • Udarbejdelse af notater, forecast og budget med henblik på deltagelse i bestyrelsesmøder
  • Forecast, budgettering og likviditetsstyring, herunder værdipapirer
  • Kontakten til ekstern revision, bank mv.
  • Generelle administrative opgaver, der understøtter en lang række af Molios aktiviteter, heriblandt HR, forsikring, GDPR mv.
  • IT- og system-understøttelse af forretningen.

Din baggrund

Du sidder i dag i en lignende stilling som økonomichef eller tilsvarende. Du er vant til at have en hands-on-tilgang til de faglige opgaver og leverancer. Du har en stærk regnskabsmæssig værktøjskasse med god forståelse for aktuel lovgivning, samtidig med at du har erfaring med udarbejdelse af analyser og business cases til understøttelse af forretningen. Du må gerne tidligere have stiftet bekendtskab med optimering og automatisering samt implementering af et nyt ERP-system.

Som person er du nysgerrig, proaktiv og nytænkende. Du formår at igangsætte og drive projekter fra start til slut, samtidig med at du har en systematisk tilgang til arbejdet med den daglige drift.
Du er analytisk, har et kommercielt mindset og formår at se mulighederne for at skabe værdi for forretningen. Du er imødekommende, og en af dine styrker er, at du kan kommunikere om økonomi på en letforståelig måde såvel skriftligt og mundtligt som visuelt. Du har en positiv tilgang til opgaverne, og du tænker i løsninger fremfor udfordringer. Du er forandringsparat og trives i et travlt miljø.

Lyder det som noget for dig?

Send din ansøgning og dit CV til Basico via linket ovenfor. Vedhæft evt. relevante eksamenspapirer m.v. Vi behandler alle henvendelser med diskretion. Vi afholder samtaler løbende.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, eller ønsker du at drøfte dine muligheder i stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Morten Bille på 2510 2233 eller Senior Recruitment Manager Gitte Hjortskov Larsen på 2510 2217.

Molio

Molio er byggeriets videncenter, der indsamler, behandler og formidler viden gennem udvikling af digitale værktøjer, standarder, kurser og fagbøger, der hjælper alle i byggeriet til en nemmere og mere konkurrencedygtig hverdag. Molio er en erhvervsdrivende fond. Molio, som betyder ”vi bygger”, opstod via sammenlægningen af bips og Byggecentrum i foråret 2016 og har derfor rødder både i en netværksdrevet foreningskultur og i en markedsorienteret forretningskultur. Molio er et samlende og uafhængigt sted for fælles udvikling af værktøjer og standarder for hele bygge- og anlægsbranchen.