Produktchef LCA 1600X900
Stillingsopslag

Kommerciel produktchef til digitale løsninger for bæredygtigt byggeri

Brænder du for at udbrede det forretningsmæssige IT-grundlag for mere bæredygtigt byggeri i Danmark? 

Molio – det samlende videnscenter for den danske bygge- og anlægsbranche – søger en kommercielt tænkende og udadvendt produktchef, der i samarbejde med hele branchens økosystem af interessenter er klar til at drive en større anvendelse af – og sammenhæng mellem – branchens digitale værktøjer, så vi får et stadigt mere bæredygtigt og effektivt byggeri.

Som produktchef får du ansvar for to af Molio’s nyeste digitale værktøjer, som vi og resten af branchen har meget store forventninger til. Helt konkret får du det økonomiske, markeds- og produktmæssige ansvar vedrørende følgende 2 digitale værktøjer:

LCAcollect: Molio har netop lanceret den helt nye platform, LCAcollect, der skal gøre det langt nemmere for alle i byggebranchen at indsamle LCA-data (livscyklusanalyse) for byggematerialer, som er nødvendige for at dokumentere et byggeris klimaaftryk, hvilket er et lovkrav for alt nybyggeri efter 1. januar 2023. LCAcollect drives i samarbejde mellem Rådet for Bæredygtigt Byggeri og Molio, der i fællesskab arbejder for at udbrede værktøjet til den nye branchestandard på området.

LCAcollect er pt. tilgængelig i sin første lancerede version, og det er planen, at LCAcollect skal videreudvikles i et Open Source-Community, hvor udviklere på tværs af bygge-, arkitekt- og rådgiverbranchen bidrager. Produktchefen skal i denne forbindelse i tæt samarbejde med Molio’s IT-arkitekt styre koordineringen og kvalificeringen af udviklingsaktiviteter med reference til en styregruppe med repræsentanter på tværs af branchen.

LeksiCON: Udover LCAcollect skal produktchefen også varetage det markeds/produktmæssige ansvar for LeksiCON, som blev lanceret i efteråret 2022, og som er branchens fælles digitale sprog (dataordbog) for bygningsdele og deres egenskaber. Med et fælles sprog bliver det muligt at udveksle entydige data og informationer om bygningsdele og byggevarer på tværs af hele byggeriets værdikæde og gennem alle byggeriets faser. 

LeksiCON er baseret på en internationalt anerkendt SW-platform, hvor ordbogens indhold skal tilpasses til nationale brancheforhold og standarder. I Danmark er det Molio, der står for udbredelsen af brugen af LeksiCON, herunder etablering af den fælles danske ordbog. Her er det produktchefens opgave at drive udbredelsen af LeksiCON gennem branche- og markedsrettede aktiviteter samt, i tæt samarbejde med Molio’s IT-projektleder på området, at facilitere branchens fastlæggelse af den danske ordbogs indhold og termer.

ARBEJDSOPGAVER

 • Planlægge og drive branchesamarbejde vedrørende LCAcollect og LeksiCON
 • Aktiv deltagelse i og udvikling af netværk, udvalg og brugergrupper i branchen
 • Planlægge og gennemføre markedsrettede aktiviteter i branchen vedrørende LCAcollect og LeksiCON
 • Drive Open Source-Community for LCAcollect, herunder sikre governance-struktur og samarbejde
 • Produktejerskab for LCAcollect og LeksiCON, herunder ansvar for den kommercielle udbredelse og forankring af værktøjerne i branchen, produktøkonomi, videreudvikling, produktkvalitet og driftskvalitet
 • Fungerer som projektejer i forhold til interne udviklingsprojekter, der drives af IT-projektledere.

Dine arbejdsopgaver vil være meget afvekslende og med en meget bred berøringsflade på tværs af hele branchen og internt i Molio. Du vil referere til COO i Molio, Lars Bennedsen.

FAGLIGE OG PERSONLIGE KVALIFIKATIONER

Vi forventer, at du kan lide en selvstændig, udadvendt og dynamisk hverdag med mange bolde i luften, og at du evner at finde løsninger i krydsfeltet mellem det kommercielle, IT/digitalisering og det byggetekniske – og at du kan lide at arbejde med branchesamarbejde, netværk og brugergrupper i forbindelse digitalisering og digitale værktøjer.

Derudover forventer vi, at:

 • Du har en relevant videregående akademisk uddannelse
 • Du har erfaring med produkt- og/eller projektledelse i forhold til forretningsprojekter og/eller forretningsgange indenfor digitalisering
 • Du er kommercielt tænkende med en forståelse for IT’s indvirkning på forretningsgange
 • Du er struktureret og evner at tage lederskab, drive processer og træffe beslutninger
 • Du er dygtig til interessenthåndtering og kan lide at arbejde i et åbent branchefællesskab
 • Du er udadvendt, videnssøgende, open-minded, og god til at samarbejde
 • Du er en god formidler både skriftligt og mundtligt, og du kan læse og skrive forretningsmæssigt dansk på et professionelt niveau. Udover dansk sprog, som vil være det mest anvendte i det daglige arbejde, forventer vi, at du også kan læse og skrive engelsk på et godt niveau.

VI TILBYDER DIG

Et spændende og selvstændigt job med stor frihed under ansvar og med en stor berøringsflade på tværs af bygge- og anlægsbranchens mange interessenter. Molio’s kontor er placeret på Lyskær 1 i Herlev i Storkøbenhavn, men din arbejdsplads vil nok lige så ofte være ud i branchen. Du kan naturligvis også fleksibelt vælge at arbejde hjemme fra ind imellem, når det kan passe ind i arbejdsopgaverne.

FÅ MERE AT VIDE
HJORT & FRØIK hjælper med at besætte stillingen. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Susanne Hjort via LinkedIn.

SEND DIN ANSØGNING NU
Har vi vakt din interesse? Vi inviterer løbende til samtaler, så send en motiveret ansøgning og cv via
LinkedIn hurtigst muligt. Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt og diskret.

Molio er en erhvervsdrivende fond, der er det samlende videnscenter for den danske bygge- og anlægsbranche. Det er branchens fælles og uafhængige sted for udvikling og etablering af fælles værktøjer, standarder og viden. Molio indsamler, behandler og formidler viden gennem udvikling af digitale værktøjer, standarder, kurser, fagbøger og byggeudstilling, der hjælper alle i byggeriet til en nemmere og mere konkurrencedygtig hverdag. Du kan læse mere om Molio, LCAcollect og LeksiCON på www.molio.dk