Produkt Digital Aftale Thumb 1000X667
Digitale værktøjer

Aftale og kommunikation

Styrk din kommunikation med stærke IKT-aftaler og få hjælp til standardiserede arbejdsmetoder. Vi vil gerne sikre, at du får det helt rigtige abonnement. Derfor beder vi dig kontakte os på nedenstående nummer

Tema
IKT-koordinator og -leder

Kan ikke købes online for øjeblikket. Kontakt Molio på 2324 4417

Styrk din kommunikation

Kernen i din kommunikation med andre, er et fælles sprog. Med Aftale og kommunikation får du netop det. Du får hjælp til standardiserede arbejdsmetoder, digitalisering og bedre samarbejde - fx i forhold til IKT. 

Aftale og kommunikation indeholder også IKT-specifikationerne og dokumenthåndtering, som gør, at du har du nemt sikre effektive processer og samarbejder. 

Produkterne i abonnementet Aftale og kommunikation

Under fanen indhold, kan du se hvad Aftale og kommunikation indeholder. Du har eksempelvis adgang til en række nyttige anvisninger og vejledninger som relaterer sig til byggeriets aftale- og kommunikationsfaser. 

 • Udbytte
 • Indhold
 • Fordele
 • Styrke samarbejde, konkurrenceevne og produktivitetsudvikling
 • Nedbringe din virksomheds egne udviklingsomkostninger
 • Mindske barrierer for implementering af ny teknologi og arbejdsmetoder

IKT-specifikationerne gør det enkelt at definere omfanget af IKT-ydelser og skaber det optimale grundlag for det digitale samarbejde på projektet til gevinst for alle parter.

IKT-procesmanualen understøtter det digitale samarbejde mellem både de projekterende og de udførende, for at de på den mest effektive måde kan opfylde de krav, som er fastlagt i IKT-specifikationerne.

Hvilke krav får du som bygherre mest værdi af at stille i forbindelse med informationsleverancer i et byggeprojekt? Det hjælper denne vejledning dig med at svare på.

Molios IKT-projektroller definerer rollerne i et IKT-samarbejde og giver mulighed for at fordele det ansvar og opgaver, de enkelte roller har.

Anvisningen for Dokumenthåndtering er nøglen til dine dokumenter og informationer og beskriver mappestruktur, filnavngivning og definerer metadata.

Denne eksempelsamling giver læseren et struktureret overblik over tilgange til projektering, hvor udbud med mængder anvendes.

Samlingen bidrager til, at udbudsmaterialet bliver udformet, så det er så anvendeligt som muligt for tilbudsgiverne.

Eksempelsamlingen sikrer, at projektmaterialet på en byggesag er opbygget ens på tværs af virksomhederne. Ensartethed i projektmaterialet giver i sidste ende stor værdi for bygherren, der får et ensartet og konsistent byggeri, og for entreprenørerne, der modtager projekter, der er struktureret ens fra projekt til projekt og dermed er lige til at gå til.

Tjeklisten giver et indblik i de krav der skal stilles når en bygherre/driftsorganisation skal indkøbe et FM-system. Tjeklisten gør en næsten uoverskuelig opgave mere håndterbar.

Anvisningen giver et indblik i driftsprocessen, og de bygningsdele og informationer, der kan knyttes hertil.

Denne publikation er en anvisning i digital mangelhåndtering, aflevering af digital mangelinformation til drift, samt indberetning af evalueret mangelinformation.

Anvisningen indeholder et katalog over mulige modeller for fordeling af projekteringsydelser og ansvar mellem parter i fag-, hoved- og totalentrepriser.

Anvisningen indeholder et katalog over mulige modeller for fordeling af projekteringsydelser og ansvar mellem parter i fag-, hoved- og totalentrepriser.

 • Branchestandarder sikre effektive processer
 • Fælles sprog og forståelse skaber god kommunikation i projekterne
 • Standardiserede arbejdsmetoder som støtter op om digitalisering og skaber bedre samarbejde - fx i forhold til IKT

Alle skal kunne benytte vores værktøjer

Både store og små virksomheder skal have mulighed for at arbejde med byggeriets de-facto værktøjer. Derfor er din pris afhængig af antallet af byggefaglige medarbejdere.

”Byggefaglige medarbejdere” betyder medarbejdere, som arbejder med byggeri eller drift. Administrative medarbejdere som sekretærer, bogholdere, kantinemedarbejdere, rengøringsfolk o.lign. medtælles ikke.

”Byggefaglige medarbejdere” omfatter typisk følgende medarbejdergrupper:

 • Rådgivere: Arkitekter, ingeniører, konstruktører, tekniske assistenter, tegnere, designere, projekteringsledere, projektledere, byggeledere, ikt-koordinatorer, kvalitetskoordinatorer, tilsynsførende, byggeøkonomer, landinspektører, landmålere, geoteknikere og tekniske konsulenter.
 • Bygningsejere, bygherrer og driftsherrer: Projektledere, byggeledere, ikt-koordinatorer, driftsadministratorer, sagsmedarbejdere og andre medarbejdere, der varetager en byg- eller driftsherrefunktion. For kommuner medtælles kun byggefaglige medarbejdere i den tekniske forvaltning. Hvis kommunen selv projekterer, medtælles disse medarbejdere også (se under ’rådgivere’).
 • Entreprenører/håndværksvirksomheder: Projektledere, byggeledere, entrepriseledere, mester, sjakformænd, konduktører, byggepladsassistenter, sikkerhedskoordinatorer, kvalitetskoordinatorer, landmålere, beregnere, indkøbere og ikt-koordinatorer. Har virksomheden en projekteringsafdeling, medtælles disse medarbejdere også (se under ’rådgivere’). Håndværkere og ufaglærte medtælles ikke.
 • Byggevareproducenter/-leverandører/-forhandlere: Byggefaglige medarbejdere, som arbejder med design, produktudvikling, projektering, teknisk rådgivning eller salg.
 • Data-/servicevirksomheder: Medarbejdere, som arbejder med services tilknyttet bygge- eller driftssektoren.

Abonnementsprisen afhænger af antal byggefaglige medarbejdere. 

Her kan du se et par priseksempler.

1-5 byggefaglige medarbejdere, pris 3.914 kr.
6-15 byggefaglige medarbejdere, pris 5.562 kr.
16-50 byggefaglige medarbejdere, pris 9.570 kr.

Vil du have et uforpligtende tilbud?

Kontakt
Nikola Zoric
Telefon: 23 24 44 17
Mail: nz@molio.dk 

Klik her hvis du vil ringes op