HØRING - 22-12-2023 til 15-01-2024

Høring - Bygningsdelskort R6

BAGGRUND

Denne høring fortages med afsæt i samarbejdet mellem Molio, DiKon og BIM7aa. Høringen er derfor i udgangspunktet afgrænset til medlemmer i hhv. DiKon og BIM7aa's arbejdsgrupper samt Molios brugergrupper. Høringen er ikke en lukket høring, og alle kan principielt kommentere. Af hensyn til processens fremdrift og den fremtidige udgivelse har samarbejdet valgt at afgrænse kommunikationen af høringen.

Løbende inputs modtages altid, og kan fremsendes til info@molio.dk i løbet af året. Modtagne input vil blive behandlet i forbindelse med efterfølgende revision som typisk udgives primo februar.

Høring er med henblik på revidering af eksisterende udgivelse af Bygningsdelsspecifikationen som udgives på anvisninger.molio.dk

HØRING

Høringen består af 19(20) nye/reviderede bygningsdelskort fordelt på hhv:

1(2) stk. - Arkitekt

5 stk. - Landskab

6 stk. - Konstruktioner

6. stk. - Installationer (Ventilation, VVS-installationer, El-installation)

1. stk. - Tværfaglige

OBS: Bygningsdelskort for Bruttoarealer (Arkitekt) er blevet eftersendt d. 10 januar -2024. Kan hentes her LINK

Hent alle bygningsdelskort inkl. overblik over revision her - LINK

For kommentarer til høring henvises til følgende Excel-ark - LINK, som efterfølgende fremsendes til mnr@molio.dk.

Spørgsmål i forbindelse med høringen kan fremsendes til mnr@molio.dk   

Bemærk at illustrationer ikke nødvendigvis fremgår af ønskede grafiske kvalitet. Endelig grafik, opsætning og illustration af Bygningsdelsspecifikationerne foretages i forbindelse med udgivelse.

 

Høringskommentarer modtages til og med 15 januar 2024.