HØRING - 22-12-2023 til 15-01-2024

2.Høring - Leverancespecifikation for bygningsmodeller

BAGGRUND

Denne høring udgør 2.høring af Leverancespecifikation for bygningsmodeller.

Høringen fortages med afsæt i samarbejdet mellem Molio, DiKon og BIM7aa. Høringen er derfor i udgangspunktet afgrænset til medlemmer i hhv. DiKon og BIM7aa's arbejdsgrupper samt Molios brugergrupper. Af hensyn til processens fremdrift og den fremtidige udgivelse har samarbejdet valgt at afgrænse kommunikationen af høringen. Der er derfor i denne høring kun plads og tid til mindre tilpasninger.

Efter udgivelse vil modtagne input vil blive behandlet i forbindelse med efterfølgende revision som udgives primo februar.

HØRINGSKOMMENTARER

Siden 1.høring i april/maj har arbejdsgrupperne behandlet +400 høringskommentarer, og implementeret og behandlet stort set alle kommentarer. Kommentarer til 2.høring bedes derfor ikke være behandlede kommentarer fra 1.høring, da disse vil forsinke processen og arbejdet med udgivelsen. Behandlede kommentarer fra 1.høring kan hentes her. LINK

Grundet det kæmpe stykke arbejde virksomhederne har lagt i arbejdet inkl. Molio, så er Molios og arbejdsgruppernes holdning at Leverancespecifikationen skal ud og leve i branchen og afprøves i praksis nu!

Tilpasninger kan altid indarbejdes projekt- og virksomhedsspecifikt, og efterfølgende sendes til Molio med henblik på implementering i den fælles.

HØRING

Leverancespecifikationen skal læses i sin fulde form, da ”Introduktion” og ”Vejledning” er centrale for forståelsen af anvendelsen og funktionaliteterne i Excel-arket.

 

Leverancespecifikation for bygningsmodeller kan hentes her - LINK

 

For høringskommentarer henvises til følgende Excel-ark - LINK, som efterfølgende fremsendes til mnr@molio.dk.

Spørgsmål i forbindelse med høringen kan fremsendes til mnr@molio.dk   

 

Høringsfristen er til og med 15 januar 2024.