Produkt Digital Basis Thumb 1000X667
Digitale værktøjer

Basisbeskrivelser

En arbejdsbeskrivelse (eller en byggesagsbeskrivelse) til et konkret byggeprojekt udgøres af summen af basisbeskrivelsen og den projektspecifikke beskrivelse. Vi vil gerne sikre, at du får det helt rigtige abonnement. Derfor beder vi dig kontakte os på nedenstående nummer

Tema
Konstruktions- og byggeteknik

Kan ikke købes online for øjeblikket. Kontakt Molio på 2324 4417

En arbejdsbeskrivelse (eller en byggesagsbeskrivelse) til et konkret byggeprojekt udgøres af summen af basisbeskrivelsen og den projektspecifikke beskrivelse.

Hvis du er udførende, skal du selv gøre dig bekendt med indholdet i de relevante basisbeskrivelser for byggesagen. Du kan derfor nøjes med at have abonnement på Basisbeskrivelser, frem for det fulde beskrivelsesværktøj.

En basisbeskrivelse er en samling af beskrivelsesspecifikationer, der fungerer som et fælles referencegrundlag, herunder anvisninger, normer og specifikationer, der er alment gældende for et givet arbejde og uafhængige af de enkelte projekter. Der kan ikke redigeres i en basisbeskrivelse, og indholdet af basisbeskrivelsen er således identisk fra projekt til projekt.

De udførende kan derfor koncentrere sig om indholdet af de projektspecifikke beskrivelser, når de har gjort sig bekendt med indholdet af basisbeskrivelserne.

 • Udbytte
 • Indhold
 • Fordele
 • Indholdet af basisbeskrivelsen er således identisk fra projekt til projekt, da der ikke kan redigeres i en basisbeskrivelse.
 • Beskrivelser bliver udarbejdet på en ensartet måde fra projekt til projekt.
 • Du sparer tid og effektiviserer din tilbudsgivning, da du som udførende koncentrere dig om indholdet af de projektspecifikke beskrivelser, når du har gjort dig bekendt med indholdet af basisbeskrivelserne.
 • En arbejdsbeskrivelse udgøres af summen af basisbeskrivelsen og den projektspecifikke beskrivelse.
 • 43 basisbeskrivelser indeholdende anvisninger, normer og specifikationer, der er alment gældende for et givet arbejde.

Basisbeskrivelser har numrene B2.xxx.

En basisbeskrivelse er en samling af bestemmelser, der fungerer som et fælles referencegrundlag. Det betyder at forskrifter er alment gældende og uafhængige af de enkelte byggesager.

Indholdet af basisbeskrivelserne er bredt dækkende og indeholder hyppigt forekommende forskrifter.

Basisbeskrivelserne kan indeholde punkter, der ikke er relevante for den aktuelle byggesag. Dét der er relevant for den aktuelle byggesag angives af den projekterende i omfangsbeskrivelsen i den projektspecifikke beskrivelse.

 • Er en de facto standard for beskrivelser.
 • Er en samling af beskrivelsesspecifikationer, der fungerer som et fælles referencegrundlag.
 • Molio's produkt er alment gældende og uafhængig af specifikke markedsaktører.
 • Beskrivelser bliver opbygget på samme måde hos alle rådgivere, hvilket gør det let for dig at forstå udbudsmaterialet og finde de korrekte oplysninger.
 • Kommunikationen bliver mere entydig, og der opstår færre misforståelser.

Alle skal kunne benytte vores værktøjer

Både store og små virksomheder skal have mulighed for at arbejde med byggeriets de-facto værktøjer. Derfor er din pris afhængig af antallet af byggefaglige medarbejdere.

”Byggefaglige medarbejdere” betyder medarbejdere, som arbejder med byggeri eller drift. Administrative medarbejdere som sekretærer, bogholdere, kantinemedarbejdere, rengøringsfolk o.lign. medtælles ikke.

”Byggefaglige medarbejdere” omfatter typisk følgende medarbejdergrupper:

 • Rådgivere: Arkitekter, ingeniører, konstruktører, tekniske assistenter, tegnere, designere, projekteringsledere, projektledere, byggeledere, ikt-koordinatorer, kvalitetskoordinatorer, tilsynsførende, byggeøkonomer, landinspektører, landmålere, geoteknikere og tekniske konsulenter.
 • Bygningsejere, bygherrer og driftsherrer: Projektledere, byggeledere, ikt-koordinatorer, driftsadministratorer, sagsmedarbejdere og andre medarbejdere, der varetager en byg- eller driftsherrefunktion. For kommuner medtælles kun byggefaglige medarbejdere i den tekniske forvaltning. Hvis kommunen selv projekterer, medtælles disse medarbejdere også (se under ’rådgivere’).
 • Entreprenører/håndværksvirksomheder: Projektledere, byggeledere, entrepriseledere, mester, sjakformænd, konduktører, byggepladsassistenter, sikkerhedskoordinatorer, kvalitetskoordinatorer, landmålere, beregnere, indkøbere og ikt-koordinatorer. Har virksomheden en projekteringsafdeling, medtælles disse medarbejdere også (se under ’rådgivere’). Håndværkere og ufaglærte medtælles ikke.
 • Byggevareproducenter/-leverandører/-forhandlere: Byggefaglige medarbejdere, som arbejder med design, produktudvikling, projektering, teknisk rådgivning eller salg.
 • Data-/servicevirksomheder: Medarbejdere, som arbejder med services tilknyttet bygge- eller driftssektoren.

Abonnementsprisen afhænger af antal byggefaglige medarbejdere. Denne pris er alene for grundabonnementet.

1-5 byggefaglige medarbejdere, pris 1.854 kr.
6-15 byggefaglige medarbejdere, pris 4.429 kr.
16-50 byggefaglige medarbejdere, pris 7.590 kr.

Har din virksomhed mere end 50 byggefaglige medarbejdere så kontakt mig for et uforpligtende tilbud.

Vil du have et uforpligtende tilbud?

Kontakt
Nikola Zoric
Telefon: 23 24 44 17
Mail: nz@molio.dk 

Klik her hvis du vil ringes op