Digitale værktøjer

Beskrivelsesværktøjet - en de facto standard

Giv dit arbejde samme struktur fra projekt til projekt og få skarpere udbudsmateriale.

Bestil nu

Effektivisér arbejdet med Beskrivelsesværktøjet

Beskrivelsesværktøjet er en de facto standard for de beskrivelser, der indeholder specifikationer for byggearbejders udførelse, både i forhold til nybyggeri og renovering.

Beskrivelsesværktøjet giver dit projekt en struktur, der sikrer, at dine beskrivelser har en ensartet opbygning fra byggesag til byggesag. Både afsenderen og modtageren af beskrivelsen ved således, hvor de forskellige specifikationer skal angives og findes.

Beskrivelsesværktøjet hjælper dig med at:

 • Spare tid, da du ikke skal lave beskrivelser fra bunden
 • Sikre at de vigtigste referencer og mest almindelige krav altid er up-to-date
 • Øge kvaliteten af dit udbudsmateriale
 • Udarbejde dine beskrivelser på en ensartet måde fra projekt til projekt 
 • Opbygge dine beskrivelser på samme måde som andre rådgivere, så tilbudsgiverne let forstår dit materiale og hurtigt kan finde oplysninger
 • Sikre entydig kommunikation, så der opstår færre misforståelser
 • Minimere beskrivelsesmaterialet, så du kun skal sende de projektspecifikke beskrivelser.

Læs mere om Beskrivelsesværktøjet 

Vi har gjort det let for dig at komme i gang. Her kan du finde artikler, cases, videoer som hjælper dig med beskrivelserne.
Klik her.

Med Beskrivelsesværktøjet får du adgang til følgende:

Beskrivelsesanvisninger har numrene B1.xxx

Der er udarbejdet beskrivelsesanvisninger for de overordnede beskrivelser: byggesagsbeskrivelsen, arbejdsmiljøbeskrivelsen; herunder grundlag for plan for sikkerhed og sundhed, og samtlige arbejdsbeskrivelser.

En beskrivelsesanvisning indeholder beskrivelsesvejledning, basisbeskrivelse og paradigme for den projektspecifikke beskrivelse. 

Beskrivelsesanvisningen er en opslagsbog til brug for de projekterende, når de udarbejder beskrivelser.

Basisbeskrivelser har numrene B2.xxx.

En basisbeskrivelse er en samling af bestemmelser, der fungerer som et fælles referencegrundlag. Det betyder at forskrifter er alment gældende og uafhængige af de enkelte byggesager.

Indholdet af basisbeskrivelserne er bredt dækkende og indeholder hyppigt forekommende forskrifter.

Basisbeskrivelserne kan indeholde punkter, der ikke er relevante for den aktuelle byggesag. Dét der er relevant for den aktuelle byggesag angives af den projekterende i omfangsbeskrivelsen i den projektspecifikke beskrivelse.

Beskrivelsesvejledninger har numrene B3.xxx.

En beskrivelsesvejledning indeholder introduktion og vejledning til basisbeskrivelser samt paradigmer for de projektspecifikke beskrivelser.

Beskrivelsesvejledningen bruges alene af de projekterende og vejleder i udarbejdelse af beskrivelser.

De projektspecifikke beskrivelser udarbejdes af de projekterende på byggesagen.

En projektspecifik beskrivelse indeholder - ud over reference til den tilknyttede basisbeskrivelse - projektrelaterede forskrifter og eventuelle tilføjelser og/eller afvigelser fra basisbeskrivelsen.

Molios beskrivelsesværktøj indeholder paradigmer for projektspecifikke beskrivelser, som benyttes af de projekterende, når der skal udarbejdes en projektspecifik beskrivelse.

Paradigmerne opdateres løbende af Molio, så de er ajourført med hensyn til specifikationer, anvisninger, normer og standarder. Opdateringer til indholdet i basisbeskrivelserne sker således via paradigmerne for de projektspecifikke beskrivelser.

Fordi paradigmerne opdateres løbende, er det vigtigt altid at starte en ny beskrivelse op med paradigmerne i Molios beskrivelsesværktøj.

Beskrivelsesværktøjet indeholder i øvrigt:

 • Paradigmer for bygningsdelsbeskrivelser
  Paradigmet anvendes til at udarbejde bygningsdelsbeskrivelser
   
 • Eksempler på bygningsdelsbeskrivelser for arbejderne
   
 • Paradigmer for udbudskontrolplaner
  Paradigmerne anvendes til at udarbejde udbudskontrolplaner for arbejderne
   
 • Paradigme for grænsefladeskemaer
  Paradigmet anvendes til at udarbejde grænsefladeskemaer for arbejderne
   
 • Eksempler på grænsefladeskemaer for bygningsinstallationer

Vil du vide mere om Beskrivelsesværktøjet?

Kontakt
Nikola Zoric
Telefon: 23 24 44 17
Mail: nz@molio.dk 

Klik her hvis du vil ringes op