Produkt Digital Beskrivelser Thumb 1000X667
Digitale værktøjer

Beskrivelsesværktøjet

Med Beskrivelsesværktøjet kan du forbedre dine beskrivelser, effektivisere beskrivelsesarbejdet og spare tid. Vi vil gerne sikre, at du får det helt rigtige abonnement. Derfor beder vi dig kontakte os på nedenstående nummer.

Varenummer: bes18000

Tema
Konstruktions- og byggeteknik

Kan ikke købes online for øjeblikket. Kontakt Molio på 2324 4417

Beskrivelsesværktøjet er en de facto standard for de beskrivelser, der indeholder specifikationer for byggearbejders udførelse, både i forhold til nybyggeri og renovering. Beskrivelsesværktøjet angiver en struktur, der sikrer, at beskrivelserne har en ensartet opbygning fra byggesag til byggesag, så både afsenderen og modtageren af en beskrivelse ved, hvor de forskellige specifikationer skal angives og findes.

 • Udbytte
 • Indhold
 • Fordele
 • Kvaliteten af dit udbudsmaterialet bliver bedre da, 36 fagredaktører, som er eksperter på deres arbejdsområde, sørger for beskrivelser af høj faglig kvalitet.
 • Du sparer tid da du ikke selv skal bruge tid på at lave beskrivelserne fra bunden.
 • Dine beskrivelser bliver udarbejdet på en ensartet måde fra projekt til projekt
 • Du forbedrer dine beskrivelser, effektiviserer dit beskrivelsesarbejdet.
 • 43 beskrivelser og basisbeskrivelser
 • Indeholder specifikationer for byggearbejders udførelse, både i forhold til nybyggeri og renovering.
 • Værktøjet indeholder alle de vigtige referencer og mest almindelige krav, og det er altid opdateret efter de gældende normer.
 • Beskrivelsesanvisninger, vejledninger, basisbeskrivelser, projektspecifikke paradigmer, paradigmer for bygningsdelsbeskrivelser, eksempler på bygningsdelsbeskrivelser, paradigmer for udbudskontrolplaner, paradigmer for grænsefladeskemaer og eksempler på grænsefladeskemaer.
 • Er en de facto standard for beskrivelser.
 • Dine beskrivelser bliver opbygget på samme måde som andre rådgiveres, hvilket gør det let for tilbudsgiverne at forstå udbudsmaterialet og finde de korrekte oplysninger.
 • Kommunikationen bliver mere entydig, og der opstår færre misforståelser.
 • Beskrivelsesmaterialet minimeres, når du som rådgiver kun skal udsende de projektspecifikke beskrivelser.

Alle skal kunne benytte vores værktøjer

Både store og små virksomheder skal have mulighed for at arbejde med byggeriets de facto værktøjer. Derfor er din pris afhængig af antallet af byggefaglige medarbejdere.

”Byggefaglige medarbejdere” betyder medarbejdere, som arbejder med byggeri eller drift. Administrative medarbejdere som sekretærer, bogholdere, kantinemedarbejdere, rengøringsfolk o.lign. medtælles ikke.

”Byggefaglige medarbejdere” omfatter typisk følgende medarbejdergrupper:

 • Rådgivere: Arkitekter, ingeniører, konstruktører, tekniske assistenter, tegnere, designere, projekteringsledere, projektledere, byggeledere, ikt-koordinatorer, kvalitetskoordinatorer, tilsynsførende, byggeøkonomer, landinspektører, landmålere, geoteknikere og tekniske konsulenter.
 • Bygningsejere, bygherrer og driftsherrer: Projektledere, byggeledere, ikt-koordinatorer, driftsadministratorer, sagsmedarbejdere og andre medarbejdere, der varetager en byg- eller driftsherrefunktion. For kommuner medtælles kun byggefaglige medarbejdere i den tekniske forvaltning. Hvis kommunen selv projekterer, medtælles disse medarbejdere også (se under ’rådgivere’).
 • Entreprenører/håndværksvirksomheder: Projektledere, byggeledere, entrepriseledere, mester, sjakformænd, konduktører, byggepladsassistenter, sikkerhedskoordinatorer, kvalitetskoordinatorer, landmålere, beregnere, indkøbere og ikt-koordinatorer. Har virksomheden en projekteringsafdeling, medtælles disse medarbejdere også (se under ’rådgivere’). Håndværkere og ufaglærte medtælles ikke.
 • Byggevareproducenter/-leverandører/-forhandlere: Byggefaglige medarbejdere, som arbejder med design, produktudvikling, projektering, teknisk rådgivning eller salg.
 • Data-/servicevirksomheder: Medarbejdere, som arbejder med services tilknyttet bygge- eller driftssektoren.

Abonnementsprisen afhænger af antal byggefaglige medarbejdere. 

1-5 byggefaglige medarbejdere, pris 14.317 kr. om året.
6-15 byggefaglige medarbejdere, pris 22.351 kr. om året.
16-50 byggefaglige medarbejdere, pris 39.050 kr. om året.

Vil du have et uforpligtende tilbud?

Kontakt
Nikola Zoric
Telefon: 23 24 44 17
Mail: nz@molio.dk 

Klik her hvis du vil ringes op