Produkt Digital Branddata Thumb 1000X667
Digitale værktøjer

Branddata

Branddata hjælper dig som beskæftiger sig med brandsikring af byggeri. Vi vil gerne sikre, at du får det helt rigtige abonnement. Derfor beder vi dig kontakte os på nedenstående nummer. Priserne er for en personlig licens

Varenummer: bra18000

Tema
Branddata
8.995,-
11.243,75 inkl. moms

Kontakt Molio for køb på 2324 4417. Viste pris er en fra-pris.

Beskæftiger du dig med brandsikring af byggeri, er der en række love og regler, som det er nødvendigt for dig at kende og have adgang til. Alle disse og meget mere har Molio i samarbejde med DBI udvalgt og struktureret i Molio Branddata.

Uanset hvilken funktion du har og hvilket projekt, du arbejder med, giver Branddata en hurtig og "uforstyrret" adgang til de mest relevante søgeresultater inden for brandsikring. Der findes ikke et tilsvarende produkt i Danmark.

 • Udbytte
 • Indhold
 • Fordele
 • Du sparer tid på din videnssøgning og på din dokumentation, fordi den relevante lovgivning og alle væsentlige dokumenter og publikationer er samlet ét sted.

 

 • Indenfor brandsikring af byggeri, er der en række love og regler, som det er nødvendigt at kende og have adgang til. Alle disse og meget mere har Molio i samarbejde med DBI udvalgt og struktureret i Molio Branddata
 • Molio Branddata giver dig også adgang til alle DBIs samlede publikationer som du frit kan tilgå og skrive ud.
 • DBIs professionelle brandinspektører er med til at udvælge det relevante indhold.
 • Brandlovgivningen er sorteret i logiske emnegrupper efter hvem, der har udgivet materialet. Det gør det nemt at finde specifikke dele af lovgivningen.
 • De tekniske forskrifter fra Beredskabsstyrelsen er indarbejdet.
 • DBI laver særlige indarbejdede udgaver af de retningslinjer og forskrifter, som der løbende kommer rettelsesblade og fortolkninger til. Dem finder du kun i Molio Branddata.

Alle skal kunne benytte vores værktøjer

Både store og små virksomheder skal have mulighed for at arbejde med byggeriets de-facto værktøjer. Derfor er din pris afhængig af antallet af byggefaglige medarbejdere.

”Byggefaglige medarbejdere” betyder medarbejdere, som arbejder med byggeri eller drift. Administrative medarbejdere som sekretærer, bogholdere, kantinemedarbejdere, rengøringsfolk o.lign. medtælles ikke.

”Byggefaglige medarbejdere” omfatter typisk følgende medarbejdergrupper:

 • Rådgivere: Arkitekter, ingeniører, konstruktører, tekniske assistenter, tegnere, designere, projekteringsledere, projektledere, byggeledere, ikt-koordinatorer, kvalitetskoordinatorer, tilsynsførende, byggeøkonomer, landinspektører, landmålere, geoteknikere og tekniske konsulenter.
 • Bygningsejere, bygherrer og driftsherrer: Projektledere, byggeledere, ikt-koordinatorer, driftsadministratorer, sagsmedarbejdere og andre medarbejdere, der varetager en byg- eller driftsherrefunktion. For kommuner medtælles kun byggefaglige medarbejdere i den tekniske forvaltning. Hvis kommunen selv projekterer, medtælles disse medarbejdere også (se under ’rådgivere’).
 • Entreprenører/håndværksvirksomheder: Projektledere, byggeledere, entrepriseledere, mester, sjakformænd, konduktører, byggepladsassistenter, sikkerhedskoordinatorer, kvalitetskoordinatorer, landmålere, beregnere, indkøbere og ikt-koordinatorer. Har virksomheden en projekteringsafdeling, medtælles disse medarbejdere også (se under ’rådgivere’). Håndværkere og ufaglærte medtælles ikke.
 • Byggevareproducenter/-leverandører/-forhandlere: Byggefaglige medarbejdere, som arbejder med design, produktudvikling, projektering, teknisk rådgivning eller salg.
 • Data-/servicevirksomheder: Medarbejdere, som arbejder med services tilknyttet bygge- eller driftssektoren.

Abonnementsprisen afhænger af antal byggefaglige medarbejdere. Denne pris er alene for grundabonnementet.

1-9 byggefaglige medarbejdere, pris 11.660 kr.
10-19 byggefaglige medarbejdere, pris 17.490 kr.
20-35 byggefaglige medarbejdere, pris 23.570 kr.
36-50 byggefaglige medarbejdere, pris 24.320 kr.

Vil du have et uforpligtende tilbud?

Kontakt
Nikola Zoric
Telefon: 23 24 44 17
Mail: nz@molio.dk 

Klik her hvis du vil ringes op