Produkt Digital Byggedata 2 2000X1333
Digitale værktøjer

Byggedata - hele branchens lovværktøj

Vi indsamler, sorterer og præsenterer alle relevante dokumenter i Byggedata, så du kan bruge din tid mere effektivt.

Bestil nu

Bliv opdateret med hele branchens lovværktøj

Som projekterende rådgiver, bygherre, konstruktør og lignende skal du være opdateret. Byggedata er branchens nemme vej til altid at være up-to-date.


Byggedata hjælper dig med at:

  • Spare tid på videnssøgning og dokumentation, med al lovgivning og væsentlige dokumenter samlet ét sted (og så har vi slet ikke nævnt den store mængde historiske dokumenter, som du naturligvis også har adgang til!)
  • Få alt indhold indekseret, så du – når du søger – både bliver vist hvor og i hvilken sammenhæng dit søgeord optræder (Og det er faktisk smartere end Google!)
  • Identificere dokumentets relevans og status, med udførlige metadata
  • Sikre at dit arbejde altid er up-to-date og i henhold til gældende regelgrundlag

Molios Byggedata redaktion sørger for, at alt indhold er opdateret og sikrer at dine søgeresultater er troværdige. Det eneste du skal gøre er at trykke på ’søg’ - så klarer vi resten for dig.

Med Byggedata får du adgang til følgende:

Molio Byggedata er professionelt søgeværktøj, der er forankret i hele byggebranchen og i det omfangsrige almentekniske fælleseje.

Værktøjet bruges af projekterende, rådgivere, bygherrer, konstruktører, myndigheder og mange andre, der har brug for enten at holde sig bredt opdateret på lovområdet eller at dykke ned i meget specifikke detaljer uden at spilde en masse tid på informationssøgning.

Udover al gældende byggelovgivning rummer Byggedata også anvisninger og vejledninger til den gældende praksis og det gældende erfaringsgrundlag inden for et emneområde kan tilkøbes (SBi-anvisninger, DBI-vejledninger og meget mere).   

Men det er ikke kun det gældende grundlag, der er samlet i Byggedata. Værktøjet rummer også fx udgåede dokumenter og publikationer, så man har mulighed for at grave tilbage i tid og dokumentere tidligere praksisser og tidligere gældende lovgivning i forbindelse med fx renoveringssager.

Byggedatas søgefunktion er avanceret, men nem at bruge. Du kan fx søge efter dokumenter og publikationer, der indeholder et helt specifikt emneord. Søgeresultatet kan filtreres efter specifikke dokumenttyper eller efter dokumentets status som henholdsvis "gældende" eller "udgået". 

På trods af Byggedatas omfang er der derfor altid kort vej til at finde et specifikt dokument - hvad enten du ved, hvad du leder efter eller ej.

Der er en effektiv redaktion bag Byggedata, der sørger for at indsamle, sortere og indarbejde al det lovstof og andre væsentlige dele af det almentekniske fælleseje, der ligger til grund for byggeriet i Danmark.

Vil du vide mere om Byggedata?

Kontakt
Nikola Zoric
Telefon: 23 24 44 17
Mail: nz@molio.dk 

Klik her hvis du vil ringes op