Produkt Digital Byggedata Thumb 1000X667
Digitale værktøjer

Byggedata

Med Molio Byggedata får du et professionelt søgeværktøj til byggebranchens lovstof, anvisninger, standarder, vejledninger og andre væsentlige dokumenter. Vi vil gerne sikre, at du får det helt rigtige abonnement. Derfor beder vi dig kontakte os på nedenstående nummer.

Varenummer: byg18000

Tema
Byggedata

Køb Byggedata - kontakt Molio på 2324 4417

Byggedata er et professionelt søgeværktøj, der bruges af projekterende rådgivere, bygherrer, konstruktører og mange andre, som har brug for at holde sig opdateret på lovområdet uden at spilde en masse tid på informationssøgning.

Byggedata er hele branchens lovværktøj, med en redaktion, der indsamler, sorterer, indarbejder og præsenterer al lovstof og øvrige relevante dokumenter og publikationer. Alt det der ligger til grund for byggeriet i Danmark. 

 • Udbytte
 • Indhold
 • Fordele
 • Du sparer tid på din videnssøgning og på din dokumentation, fordi al lovgivning og alle væsentlige dokumenter og publikationer er samlet ét sted.
 • Nem søgning i alt almenteknisk fælleseje og byggefagligt indhold, som du skal kende til, når du arbejder med projektering, rådgivning eller du repræsenterer en tilsynsførende myndighed eller lignende.
 • Du får en ugentlig servicemail med alle ugens opdateringer og andre relevante nyheder, så du ikke selv behøver at holde overblikket.
 • Du sikrer dig, at du til hver en tid arbejder på det gældende regelgrundlag. Molio Byggedatas redaktion sørger for løbende at opdatere databasen, så du kan regne med indholdet.
 • Med Molio Byggedata får du et professionelt søgeværktøj til byggebranchens lovstof, anvisninger, standarder, vejledninger og andre væsentlige dokumenter.
 • Molio Byggedata indeholder pt. ca. 3000 dokumenter og der kommer hele tiden nye til.
 • Molio Byggedata indeholder også en større mængde historiske dokumenter, som du også får adgang til.
 • Du får en servicemail hver uge, som fortæller dig om alle opdateringer i Byggedata
 • Al indholdet er fuldtekstindekseret. Det betyder, at søgeresultaterne både viser, hvor dit søgeord optræder i dokumentet og i hvilken sammenhæng. Det får du ikke i Google.
 • De fleste dokumenter i søgeresultatet er forsynet med metadata, der gør det nemt at identificere relevans og dokumentets status som gældende eller historisk.
 • Molio Byggedata er et omfattende værktøj, der er skruet sammen på en måde, så du kan sammensætte dit abonnement efter dit og dine kollegers behov og ønsker.
 • Det gør du ved at tilvælge et eller flere tillægsabonnementer på henholdsvis SBi-anvisninger og/eller DBI-vejledninger (Molio Branddata) som du så kan se fuldt ud og udskrive ubegrænset. Du betaler derved kun for det, du har brug for.

Alle skal kunne benytte vores værktøjer

Både store og små virksomheder skal have mulighed for at arbejde med byggeriets de-facto værktøjer. Derfor er din pris afhængig af antallet af byggefaglige medarbejdere.

”Byggefaglige medarbejdere” betyder medarbejdere, som arbejder med byggeri eller drift. Administrative medarbejdere som sekretærer, bogholdere, kantinemedarbejdere, rengøringsfolk o.lign. medtælles ikke.

”Byggefaglige medarbejdere” omfatter typisk følgende medarbejdergrupper:

 • Rådgivere: Arkitekter, ingeniører, konstruktører, tekniske assistenter, tegnere, designere, projekteringsledere, projektledere, byggeledere, ikt-koordinatorer, kvalitetskoordinatorer, tilsynsførende, byggeøkonomer, landinspektører, landmålere, geoteknikere og tekniske konsulenter.
 • Bygningsejere, bygherrer og driftsherrer: Projektledere, byggeledere, ikt-koordinatorer, driftsadministratorer, sagsmedarbejdere og andre medarbejdere, der varetager en byg- eller driftsherrefunktion. For kommuner medtælles kun byggefaglige medarbejdere i den tekniske forvaltning. Hvis kommunen selv projekterer, medtælles disse medarbejdere også (se under ’rådgivere’).
 • Entreprenører/håndværksvirksomheder: Projektledere, byggeledere, entrepriseledere, mester, sjakformænd, konduktører, byggepladsassistenter, sikkerhedskoordinatorer, kvalitetskoordinatorer, landmålere, beregnere, indkøbere og ikt-koordinatorer. Har virksomheden en projekteringsafdeling, medtælles disse medarbejdere også (se under ’rådgivere’). Håndværkere og ufaglærte medtælles ikke.
 • Byggevareproducenter/-leverandører/-forhandlere: Byggefaglige medarbejdere, som arbejder med design, produktudvikling, projektering, teknisk rådgivning eller salg.
 • Data-/servicevirksomheder: Medarbejdere, som arbejder med services tilknyttet bygge- eller driftssektoren.

Abonnementsprisen afhænger af antal byggefaglige medarbejdere. Denne pris er alene for grundabonnementet.

1-9 byggefaglige medarbejdere, pris 9.309 kr.
10-19 byggefaglige medarbejdere, pris 12.371 kr.
20-35 byggefaglige medarbejdere, pris 18.557 kr.
36-50 byggefaglige medarbejdere, pris 24.743 kr.

Vil du have et uforpligtende tilbud?

Kontakt
Nikola Zoric
Telefon: 23 24 44 17
Mail: nz@molio.dk 

Klik her hvis du vil ringes op