PRESSEMEDDELELSE: Bæredygtighed på et oplyst grundlag

Dato: 09.06.2016

Mange af byggebranchens professionelle oplever at blive hægtet lidt af, når begrebet bæredygtighed optræder i en byggesag. Og det gør det oftere og oftere. Byggecentrums uddannelse, Bæredygtighed i Byggeriet, er for alle dem, der ikke vil hægtes af. De første nyuddannede BiB-konsulenter giver uddannelsen ”thumbs up”.


Byggecentrum har sammensat en grundig diplomuddannelse for byggeriets professionelle, der gerne vil have indsigt i begreber, metoder og processer, der knytter sig til bæredygtigt byggeri:  


- Vi ved, at bæredygtigt byggeri bliver langt mere udbredt de kommende år. Uddannelse er derfor en nødvendighed, hvis man som part i en byggesag eller som myndighed vil stille de kvalificerede spørgsmål og være med til at træffe de rigtige beslutninger på et oplyst grundlag i et fælles sprog, siger Bo Riisbjerg Thomsen, udviklingskonsulent i Byggecentrum.


Fremgang for bæredygtigt byggeri

På relativt få år har bæredygtighed bevæget sig fra at være noget græsrodsagtigt man talte om, til noget som realiseres kommercielt hver dag i storskala. En ny markedsanalyse fra Green Council Denmark viser, at 80 % af de adspurgte i branchen forventer stigende efterspørgsel efter bæredygtigt byggeri de kommende år. Den faktiske udvikling viser også, at antallet af bygninger tilmeldt DGNB certificeringen er fordoblet fra januar 2015 til januar 2016:


- Når man ser på udviklingen inden for bæredygtigt byggeri, så har de nye BiB-konsulenter OG deres virksomheder fået et solidt forspring i kapløbet om at positionere sig i det hastigt voksende marked, siger Bo Riisbjerg Thomsen.


Byggecentrum har spurgt de nye BiB-konsulenter om, hvorfor de tilmeldte sig uddannelsen, om de har fået det ud af den, de forventede.  


BiB-konsulenter: Den nye viden er brugbar 

I Dong Energy er bæredygtighed en del af vores strategi og derfor er det vigtigt, at vores bygninger lever op til nutidens krav til bæredygtighed. Som BiB-konsulent har jeg nu fået værktøjer til at konkretisere spørgsmål i organisationen - fx om en bygning skal certificeres eller i hvilken udstrækning den skal være bæredygtig. Jeg har fået bedre muligheder for at forstå, hvad vores rådgivere rent faktisk taler om. Jeg ved nu, hvad begreberne dækker over og hvordan sammenhængen er. Jeg ved, hvad de snakker om, og hvad deres argumenter er, så nu kan de ikke køre om hjørner med mig mere – fx når det handle rom materialevalg. De syntes ofte, at det er besværligt at bygge bæredygtigt, men det kan jeg nu fortælle dem, at det er det slet ikke.

Jeg arbejder med forretningsudvikling i Hoffmann, hvor vi i mange år har arbejdet målrettet med energioptimering. Nu vil vi gerne være på forkant med udviklingen inden for bæredygtighed og vi vil gerne vide, hvor vi skal holde vores fokus.  Som BiB-konsulent har jeg fået indsigt og bred viden på området.  Når vi diskuterer bæredygtigt byggeri, har jeg nu kendskab til konkrete værktøjer, der kan underbygge mit svar. Jeg kan allerede tidligt i projekterne byde ind med, hvad der kræves og skal tages højde for. Uddannelsen har desuden givet mig et netværk. Deltagerne kommer fra forskellige ”verdner”. Så Det har været rigtig spændende at høre om de andres forskellige samarbejdsformer og tilgange til bæredygtighed.

Jeg har siddet som rådgiver de sidste ti år og har arbejdet meget med bæredygtighed, men jeg manglede et bedre overblik og mere konkret viden om emnet. Vi får flere og flere opgaver, så det er nødvendigt at jeg ved mere og kan rådgive lige fra starten. Uddannelsen Bæredygtighed i Byggeriet har givet mig det brede overblik, som jeg forventede. Det har været lærerigt at høre om de andres erfaringer og arbejdsprocesser. Vi har fået en fælles vidensplatform, som vi kan sparre ud fra fremover.  Helt konkret vil jeg gå over til at bruge LCCbyg, når jeg laver beregninger. Det er mere troværdigt med et rigtigt beregningsværktøj end de Excel-ark jeg tidligere har præsenteret mine beregninger i.

Teori, praksis og Det Biologiske Hus

Uddannelsen byder på indlæg fra stærke aktører inden for bæredygtigt byggeri og teorien omsættes til praksis med et mix af cases, eksempler og træning i værktøjer og opgaver. Og undervisningen anskueliggøres og perspektiveres i øvrigt ved en konkret case 'Det Biologiske Hus' på HUSETs udstillingsområde.